Talk icon

Informacje

30-03-2022

Autor: Mateusz Chrząszcz

Biogazownie rolnicze popularne. Na koniec 2021 r. było ich 128

Biogazownie rolnicze

Biogazownie rolnicze cieszą się coraz większą popularnością. 128 instalacji należących do 109 podmiotów na koniec ub.r. było wpisanych do rejestru KOWR.

Ze 109 podmiotów, 104 podmioty zadeklarowały wytwarzania energii elektrycznej, a 5 podmiotów wykorzystania go w inny sposób - poinformował komunikacie KOWR. Zgodnie z ustawą o OZE „działalność gospodarcza w zakresie biogazu rolniczego” jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, prowadzonego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Biogazownie według ustawy

Z raportu wynika, że najwięcej biogazowni rolniczych zlokalizowanych zostało w województwie warmińsko-mazurskim (17 instalacji), zachodniopomorskim (15 instalacji), wielkopolskim (14 instalacji), podlaskim i pomorskim (po 11 instalacji), mazowieckim i dolnośląskim (po 10 instalacji).

Biogazownie rolnicze te pozwalały na wytworzenie ponad 513 mln metrów sześciennych biogazu rolniczego rocznie. Wszystkie biogazownie rolnicze posiadały zainstalowane moduły kogeneracyjne, których łączna moc elektryczna wynosiła 125,3 MWe – informuje KOWR.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego przekazywały sprawozdania kwartalne Dyrektorowi Generalnemu KOWR. Wynika z nich, że do wytworzenia biogazu rolniczego w 2021 r. zostało wykorzystanych ponad 4,9 mln ton surowców.

Biogazownie rolnicze w całej Polsce

W procesie fermentacji metanowej ww. surowców, wytwórcy uzyskali blisko 342,9 mln m3 biogazu rolniczego, który w ilości ponad 335 mln m3 został przeznaczony do wytworzenia energii elektrycznej. Pozostała ilość została wykorzystana w inny sposób, np. spalona w świecy lub kotle gazowym.

Biogazownie rolnicze łącznie wyprodukowały 732,6 GWhe energii elektrycznej, z czego około 607,7 GWhe zostało sprzedanych sprzedawcom zobowiązanym oraz innym odbiorcom. Pozostała ilość została zużyta na potrzeby produkcji oraz na potrzeby własne wytwórców.

Z przekazanych przez operatorów systemu dystrybucyjnego sprawozdań wynika, że na koniec 2021 r. do sieci przyłączone były 32 mikroinstalacje o mocy 819,60 kW. Najwięcej z nich zlokalizowanych zostało w województwie warmińsko-mazurskim (12 mikroinstalacji), wielkopolskim i łódzkim (po 5 instalacji). Pozostałe mikroinstalacje znajdują się w województwach: mazowieckim (3 instalacje), podlaskim (2 instalacje), opolskim (2 instalacje), pomorskim, śląskim i dolnośląskim (po 1 instalacji).

Czytaj również: Biogazownie zaleją Polskę? Wreszcie ważne porozumienie

PAP/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023