Talk icon

Informacje

03-01-2022

Autor: Polska Agencja Prasowa

Bioasekuracja gospodarstw z poważnymi zmianami. Musisz to wiedzieć

Bioasekuracja

Małe gospodarstwa nie będą musiały spełniać tak wyśrubowanych standardów jakie stawia bioasekuracja w porównaniu do dużych gospodarstw rolnych.

Jak wyjaśniono w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) szczegółowe wymagania weterynaryjne dla drobiu wskazane w projekcie mają charakter organizacyjny, ponieważ zostały przeniesione z obecnie obowiązujących regulacji (z 4 kwietnia 2017 r.) ws. zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, w stopniu adekwatnym dla rodzaju prowadzonego gospodarstwa.

Opublikowano projekt nowego rozporządzenia

W piątek na stronach RCL opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

"W efekcie ich spełnienie nie będzie wiązać się z koniecznością ponoszenia przez rolników dodatkowych nakładów finansowych, a będzie się przyczyniać do zmniejszenia obciążeń dla gospodarstw, które nie prowadzą działalności nadzorowanej (...), a zarazem bezpośrednio przyczyniają się do niwelowania ryzyka zawleczenia choroby zakaźnej zwierząt na teren gospodarstwa. Jednocześnie wymagania będą proporcjonalnie rozłożone na konkretny typ gospodarstwa – utrzymującego drób na potrzeby własne i działające komercyjnie" – wskazano w OSR.

Według autorów projektu w założeniu nastąpi podniesienie stopnia działania, jakim jest bioasekuracja w gospodarstwach przestrzegających wymagań weterynaryjnych wskazanych w projekcie rozporządzenia.

"Zmniejszenie zbyt restrykcyjnych wymagań dla małych gospodarstw ułatwi im spełnienie właściwych dla nich wymagań w zakresie bioasekuracji. Gospodarstwa komercyjne natomiast w większym stopniu będą zabezpieczone przed ryzykiem zawleczenie choroby na ich teren. Będzie to kontrolowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, po wejściu w życie rozporządzenia" – podkreślono.Bioasekuracja 10

W projekcie wskazano jakie działania bioasekuracyjne muszą podejmować wszystkie gospodarstwa, w których utrzymywany jest drób. Zakazuje się pojenia drobiu wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki; wnoszenia na teren gospodarstwa zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych. Nakazuje się z kolei m.in.: utrzymywanie drobiu w izolacji od dzikich ptaków; zgłaszanie do weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych, czy dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji zawierającej informacje np. na temat liczby padłych ptaków.

Bioasekuracja kluczowa w projekcie

Projekt precyzuje też jakie działania bioasekuracyjne muszą być stosowane w gospodarstwach utrzymujących drób, prowadzących działalność nadzorowaną. Wymienia się tam m.in. wyposażenie gospodarstwa w maty dezynfekcyjne i wyłożenie ich w odpowiednich miejscach; stosowanie odzieży ochronnej; wdrożenie procedur zapobiegania przedostawaniu się dzikiego ptactwa do kurników i miejsc przechowywania paszy i ściółki oraz przeprowadzania deratyzacji i dezynsekcji; zabezpieczenia odpowiedniej ilości środków służących dezynfekcji itp.

Nowe rozporządzenie wyróżnia też trzecią kategorię gospodarstw – utrzymujących więcej niż 350 sztuk drobiu – dla której również wskazano konkretne działania bioasekuracyjne. Przy tej kategorii wymieniono np.: ustanowienie "czystych" i "brudnych" stref dla pracowników; wdrożenie procedur czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu, wyposażenia i higieny personelu, zwalczania szkodników; konieczność przeprowadzania audytów lub samooceny w celu prawidłowego wdrażania planu jakim jest bioasekuracja.

Czytaj również: Ptasia grypa szaleje w Holandii. 24 tysiące ptaków do wybicia

PAP/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023