Talk icon

Informacje

26-06-2021

Autor: Tomasz Racki

Białko owadzie do produkcji pasz dla drobiu i trzody chlewnej wzmocni rozwój HiProMine

Białko owadzie

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego w głosowaniu opowiedziała się za dopuszczeniem produktu jakim jest białko owadzie do wykorzystania w produkcji pasz dla drobiu i trzody chlewnej. Międzynarodowa Platforma Owadów dla Żywności i Pasz (IPIFF) zdecydowanie popiera tę inicjatywę, spodziewając się, że ostateczne kroki proceduralne powinny zostać zakończone w nadchodzących tygodniach. Zmiany prawne znacząco poszerzają rynek zbytu dla HiProMine, producenta alternatywnego białka i tłuszczu, wytwarzanych poprzez innowacyjną, autorską technologię hodowli przemysłowej owadów.

Białko owadzie może pomóc?

Według IPIFF dopuszczenie białka owadziego do produkcji pasz dla drobiu i trzody chlewnej przyczyniłoby się do poprawy zrównoważenia i konkurencyjności europejskiego sektora hodowlanego oraz zmniejszenia deficytu białka w UE. Jak ocenia IPIFF, zezwolenie stanowi ważny kamień milowy dla sektora producentów białka owadziego, ponieważ odblokowuje dwa kluczowe rynki paszowe. Jak podkreśla IPIFF, inicjatywa wpisuje się w cele strategii UE „od pola do stołu” i nowego planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Zdaniem IPIFF, ostateczne kroki proceduralne powinny zostać zakończone w nadchodzących tygodniach, łącznie z formalnym przyjęciem upoważnienia przez Komisję Europejską do końca lata.hodowla owadow 5678888

Głosowanie ENVI ma wartość strategiczną dla rozwoju naszej branży oraz HiProMine, ponieważ rozszerza rynek zbytu o dwa kluczowe obszary paszowe. Uważamy, że produkcja pasz dla drobiu

i trzody chlewnej na bazie białka owadziego w niedalekiej przyszłości będzie standardem, a wręcz koniecznością, biorąc pod uwagę aspekty ekologiczne, jak i ekonomiczne. Dostosowujemy nasze możliwości produkcyjne do rosnącego rynku, dlatego planujemy inwestycję w rozbudowę naszego potencjału wytwórczego i technologicznego - komentuje prof. Damian Józefiak, prezes, pomysłodawca i współzałożyciel HiProMine.

Czytaj także: Hodowla owadów – ciasta alternatywą dla żywienia larw

Białko owadzie, a decyzja HiProMine

HiProMine planuje budowę nowego centrum technologicznego. Dzięki budowie zakładu produkcyjnego opartego na własnej, sprawdzonej i opatentowanej technologii planuje wejść na olbrzymi rynek materiałów paszowych. Stale rosnące, globalne zapotrzebowanie na białko zwierzęce połączone z ograniczeniami jego podaży, głównie ze względu na wyczerpywanie się zasobów naturalnych i zmiany klimatyczne, będą sprzyjać rozwojowi spółki w kolejnych latach. Dywersyfikacja źródeł białka w kierunku zasobów lokalnych i ekologicznych jest spójna ze strategicznymi celami UE

w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa żywnościowego, czyli Europejskiego Zielonego Ładu.

HiProMine rozważa przeprowadzenie procesu podwyższenia kapitału i debiut na NewConnect

swiatrolnika.info 2022