Talk icon

Informacje

22-01-2023

Autor: Świat Rolnika

BHP w przemyśle spożywczym – podstawowe zasady i wymogi

BHP w przemyśle spożywczym

BHP w przemyśle spożywczym zawiera zasady, które obowiązują w każdym zakładzie, który zatrudnia pracowników.

Jednakże przemysł spożywczy charakteryzuje się kontaktem ludzi z żywnością, która jest produkowana masowo i dostarczana na duży rynek, dlatego pracownicy są zobowiązani do zachowania dodatkowych środków ostrożności.

Jakie są podstawowe zasady BHP w przemyśle spożywczym?

Pracownicy są zobowiązani do regularnego wykonywania badań lekarskich, a także do posiadania podstawowej wiedzy na temat higieny. Powinni również dbać o stan swojego stanowiska pracy, a wszelkie uszkodzenia maszyn zgłaszać przełożonemu. Dodatkowo po pracy są zobowiązani do wyczyszczenia używanego sprzętu, pomieszczenia, narzędzi i naczyń. Pracownicy powinni pamiętać również, że wszelkie sytuacje zagrażające życiu należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu.

Ponadto każdy pracownik jest zobowiązany do: wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami sanitarno-higienicznymi; poddawania się okresowym badaniom lekarskim i szkoleniom BHP; przestrzegania zasad BHP i używania przydzielonej odzieży roboczej.

Co zabrania się pracownikowi?

Pracownik ma bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych na terenie zakładu i w czasie pracy oraz zakaz przebywania na terenie zakładu w stanie nietrzeźwości. Zakazuje się również pracy pod wpływem środków odurzających i palenia tytoniu w miejscach do tego niewskazanych.

Pracownikowi zakazuje się również: samowolnego naprawiania urządzeń, wchodzenia na duże wysokości używając do tego niestabilnych przedmiotów, takich jak krzesła czy kartony; używania uszkodzonych drabin, wchodzenia do toalety w stroju ochronnym oraz wychodzenia w nim poza teren zakładu, a także składowania towarów na korytarzach, przejściach itp.

BHP w przemyśle spożywczym

Na co zwrócić uwagę w higienie pracy w przemyśle spożywczym?

Przed rozpoczęciem pracy, pracownik powinien zmienić odzież na roboczą, która w pełni zakryje osobistą odzież pracownika. Pracownik ma obowiązek zachować higienę osobistą, a w przypadku choroby lub podejrzenia o chorobę zakaźną powinien niezwłocznie powiadomić przełożonego, który odsunie pracownika od miejsca pracy. Pracownik powinien używać rękawiczek jednorazowych, maseczek ochronnych i środków dezynfekujących, aby zminimalizować ryzyko przenoszenia bakterii. Pracownik nie powinien nosić ostrych przedmiotów i ozdób, takich jak: pierścionki, kolczyki, broszki i korale.

Pracownicy powinni codziennie przeglądać towar, w celu usunięcia zepsutych produktów. Artykuły spożywcze powinny być chronione przed słońcem i innymi czynnikami, które mogą negatywnie wpływać na jakość produktów. Sprzedaż towaru powinna odbywać się przez co najmniej dwie osoby, z czego jedna powinna przyjmować jedynie pieniądze. W celu zautomatyzowania procesów zarządzania BHP w firmie spożywczej warto skorzystać z dedykowanego rozwiązania np. programu BHP do obsługi pracowników, ocen ryzyka i innych zdarzeń w przedsiębiorstwie.

Na co zwrócić uwagę pod względem BHP w sklepie spożywczym?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę czy pracownicy zachowują zasady higieny. Można to zaobserwować między czynnością sprzedaży i rozkładu towaru. Jeśli między przyjmowaniem pieniędzy a rozłożeniem nowego towaru pracownik nie poszedł umyć rąk do łazienki, to świadczy to o złamaniu zasad BHP. Warto też zobaczyć czy pracownicy są przebrani w odzież i obuwie robocze. Należy zwrócić również uwagę czy pracownicy wykładają towar w rękawiczkach, czy gołymi rękami. Niezachowanie zasad higieny może doprowadzić do przekazania różnych bakterii i wielu nieprzyjemnych konsekwencji. Przemysł spożywczy jest w szczególności narażony na takie komplikacje, albowiem bakterie bardzo szybko się przenoszą, zwłaszcza na produktach spożywczych. Dlatego zachowanie środków higieny przez pracowników jest kluczowe.

fot.Pxhere

swiatrolnika.info 2023