O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

25-02-2020

Autor: Świat Rolnika

Badania techniczne maszyn rolniczych, a środki ochrony roślin

badania techniczne maszyn rolniczych

Badania techniczne maszyn rolniczych to obowiązek każdego gospodarza. Środki ochrony roślin, aby właściwie spełniły swoja rolę, muszą być bowiem dystrybuowane za pomocą sprawnego sprzętu.

Badania techniczne maszyn rolniczych przy stosowaniu pestycydów

Bezpieczeństwo zabiegów przy użyciu pestycydów oraz efektywność ich użycia są uzależnione od posiadania sprzętu rolniczego, który spełnia wszelkie normy wymogów technicznych i posiada ważne badania techniczne maszyn rolniczych. Ich brak spowodować może nierównomierną aplikację środków, a co za tym idzie, zmniejszyć skuteczność wykonywanych zabiegów. Zbyt niewielka dawka może wpłynąć negatywnie na plon, a dystrybucja nadmiernych ilości środków ochrony roślin może doprowadzić do zbyt znaczącego nagromadzenia się ich w płodach rolnych, a tym samym do powstania skażeń punktowych i narażenia na szwank zdrowia zarówno rolników jak i konsumentów.

Badania techniczne maszyn rolniczych – lista kontrolna

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przygotowała listę sprzętu do aplikacji środków ochrony roślin, który wymaga regularnego potwierdzenia badania technicznebadań technicznych maszyn rolniczych. Są to: opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe, opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze, opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane na pojazdach kolejowych, sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin montowany na pojazdach kolejowych, urządzenia przeznaczone do zaprawiania nasion, inne niż przemysłowe, instalacje przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach foliowych, sprzęt samobieżny lub ciągnikowy przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu, sprzęt agrolotniczy, sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, inny niż wymieniony nie będący opryskiwaczem ręcznym lub plecakowym, którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów.

Jak często przeprowadzać badania techniczne maszyn rolniczych?

W przypadku zakupu nowego sprzętu służącego do aplikacji środków ochrony roślin rolnik ma obowiązek przeprowadzić badanie jego stanu technicznego nie później niż po upływie 5 lat od daty jego zakupu. 5 lat to także okres, w którym dokonywać trzeba późniejszych badań technicznych maszyn rolniczych. Wyjątek stanowią tu opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe, opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze, opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane na pojazdach kolejowych, sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin montowany na pojazdach kolejowych – w przypadku tych czterech maszyn kontrole przeprowadza się w odstępach wynoszących maksymalnie 3 lata.

Czytaj także: Najlepsza pszenica jara - którą odmianę rolnicy powinni wybrać?

Nieważne badania techniczne maszyn rolniczych – kary

Zgodnie z przepisami stosowanie środków ochrony roślin sprzętem nieskalibrowanym lub posiadającym nieważne badania techniczne maszyn rolniczych, a także uchylanie się od obowiązku poddawania tego sprzętu badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej podlega karze grzywny. Ponadto, jeżeli wojewódzki inspektor, w toku kontroli stosowania środków ochrony roślin, stwierdzi, na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek płodów rolnych, że te płody rolne zawierają pozostałości środków ochrony roślin w ilości stwarzającej zagrożenie dla zdrowia konsumenta zakazuje, w drodze decyzji, przeznaczania tych płodów rolnych do spożycia przez ludzi i ich wprowadzania do obrotu oraz określa sposób ich zagospodarowania (art. 46 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin).

Badania techniczne maszyn rolniczych – gdzie je wykonać?

Na terenie naszego kraju funkcjonuje sieć stacji kontroli wykonujących badania techniczne maszyn rolniczych. Odpowiednie rejestry udostępniane są przez wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa.

jac/piorin/fot. piorin

 

swiatrolnika.info 2023