Talk icon

Informacje

16-08-2022

Autor: Emilia Gromczak

Badane próbki z Odry w woj. lubuskim nie potwierdziły obecności rtęci

próbki z Odry

Badane próbki z Odry w woj. lubuskim nie potwierdziły obecności rtęci. Przedstawiono też udostępnione przez stronę niemiecką wyniki badań.

W poniedziałek Główny Inspektorat Ochrony Środowiska poinformował, że badanie próbek wody z Odry granicznej po stronie polskiej w woj. lubuskim, prowadzone od 10 sierpnia w sposób ciągły, realizowane przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ, nie potwierdziło obecności rtęci.

Badane próbki z Odry w woj. lubuskim nie potwierdziły obecności rtęci

Przeprowadzone przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ badanie próbek wody z Odry granicznej po stronie polskiej w woj. lubuskim nie potwierdziło obecności rtęci.

GIOŚ podał, że Państwowa Inspekcja Weterynaryjna wykluczyła rtęć jako przyczynę śnięcia ryb.

Inspektorat zaznaczył, że w przesłanym, wraz z załączoną mapką miejsc poborów, raporcie badań laboratoryjnych okazało się, że są to punkty poborów wykonanych nie w głównym nurcie Odry, a tylko w jej dopływach lub starorzeczach. Próbki z Odry dla laboratorium GIOŚ są, jak wskazano, pobierane punktowo w głównym nurcie Odry.

próbki z Odry rtęć

Wyniki badań laboratoryjnych ze strony niemieckiej

GIOŚ przedstawił także udostępnione w poniedziałek przez stronę niemiecką wyniki badań. Wyniki niemieckich badań laboratoryjnych wykazały obecność rtęci i wskazały na przekroczone normy dla wód powierzchniowych. Wskaźnik ten nie przekracza norm dopuszczalnych dla wody pitnej.

12 sierpnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska wystąpiło do strony niemieckiej o przesłanie wyników badań laboratoryjnych. 13 sierpnia w przesłanej na prośbę strony polskiej korespondencji Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu Brandenburgii potwierdziło jedynie przeprowadzenie analiz w zakresie temperatury wody, temperatury powietrza, pH, przewodniości elektrolitycznej (czyli zasolenia), całkowitego węgla organicznego, fosforanów i związków azotu. Przekazane wówczas dane były tożsame z polskimi analizami wykonywanymi w tym samym czasie.

W przesłanym 13 sierpnia przez stronę niemiecką zestawieniu nie było zawartej analizy dotyczącej obecność rtęci w Odrze.

Po otrzymaniu tej informacji strona polska tego samego dnia zwróciła się raz jeszcze o przekazanie wyników badań pod kątem badań rtęci. Strona niemiecka poinformowała wówczas, że przekazała wszystkie wyniki, jakie posiada. Strona niemiecka poinformowała, że inne analizy, bez wskazania, jakie będzie prowadzić na początku następnego tygodnia.

15 sierpnia o godz. 12.00 strona niemiecka przesłała wyniki badań pobranych próbek. Wyniki niemieckich badań laboratoryjnych wykazują obecność rtęci i wskazują na przekroczone normy dla wód powierzchniowych. Wskaźnik ten nie przekracza – jak wskazał GIOŚ – norm dopuszczalnych dla wody pitnej.

"W przesłanym, wraz z załączoną mapką miejsc poborów, raporcie badań laboratoryjnych okazuje się, że są to punkty poborów wykonanych nie w głównym nurcie Odry, a tylko w jej dopływach lub starorzeczach. Natomiast próbki wody pobrane przez laboratorium GIOŚ są pobierane punktowo w głównym nurcie Odry. Podkreślamy, że przeprowadzone w tym samym czasie przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ badanie próbek wody z Odry granicznej po stronie polskiej w woj. lubuskim nie potwierdziło obecności rtęci” – przekazał GIOŚ.

Rtęć, jak zaznaczył Inspektorat, jest pierwiastkiem, który występuje w różnych związkach chemicznych w środowisku naturalnym, również w środowisku wodnym. Związki rtęci są zarówno obecne w wodzie płynącej, a szczególnie kumulują się w osadach dennych rzek, kanałów oraz zbiorników wodnych.

Czytaj też: Skażenie Odry! Wody Polskie apelują o niekąpanie się w rzece

fot. pixabay/fot. wikimedia Grzegorz Kilian 

swiatrolnika.info 2022