Talk icon

Informacje

14-08-2021

Autor: Emilia Gromczak

Azot amonowy jest bezpośrednio wykorzystywany do budowy białka

Azot amonowy jest bezpośrednio wykorzystywany do budowy białka

Azot amonowy najlepiej sprawdza się, gdy zastosuje się go przedsiewnie, ponieważ nie wypłukuje się z gleby z taką łatwością i szybkością jak forma azotanowa. Dodatkową korzyścią jest to, że roślina pobiera tę formę azotu miarowo i niespiesznie. W odróżnieniu od NO3- amonowa forma doskonale radzi sobie przy niskich temperaturach otoczenia. Dodatkowo wspomaga przyswajanie pierwiastków odpowiedzialnych za właściwy wzrost rośliny np. siarki, fosforu, krzemu i boru.

Azot amonowy

Azot amonowy występuje w formie kationu NH4+. Jest to forma azotu wykorzystywana do budowy aminokwasów, z których następnie powstają białka.azot amonowy właściwości
Azot w aminokwasach i białkach występuje m.in. w grupie aminowej –NH2 a więc w formie chemicznej podobnej do kationu amonowego (obie formy, NH4+ i –NH2, nie zawierają tlenu). Jest częściowo obecny w roztworze glebowym, a częściowo sorbowany przez glebowy kompleks sorpcyjny. Sorpcja to pozytywny proces, sposób na magazynowanie składnika, w pewien sposób ograniczający jednak bezpośrednią dostępność pierwiastka dla roślin. Proces pobierania przez rośliny jonów z gleby wpływa na tę glebę. Pobieranie NH4+ zakwasza glebę, a zwiększenie zakwaszenia może być niekorzystne dla wielu gatunków roślin. Jest bezpośrednio wykorzystywany do budowy białka. Azot amonowy wspomaga przyswajanie pierwiastków odpowiedzialnych za właściwy wzrost rośliny np. siarki, fosforu, krzemu i boru. Jednak w dużym stężeniu może być toksyczny dla roślin.

Forma amonowa, a azotanowa 

Azot azotanowy i amonowy to dwie mineralne formy azotu. Obie formy są pobierane przez rośliny, obie są składnikami nawozów. To, ile danej formy azotu pobierze roślina, zależy m.in. od zawartości tej formy azotu w glebie, intensywności przemian azotu w glebie, dostępności innych składników pokarmowych czy też warunków wzrostu rośliny (pH, światło, temperatura, natlenienie, wilgotność). Z tego względu nie można jednoznacznie odpowiedzieć, że jedna z form w każdych warunkach ma przewagę nad drugą. Z reguły w glebie powinny być obecne obie formy azotu: amonowa i azotanowa

Przeczytaj inne: Materia organiczna w glebie – dlaczego jest tak ważna?

nawozy.eu/fot.pixabay.com

 

 

swiatrolnika.info 2023