Talk icon

Informacje

20-02-2020

Autor: Świat Rolnika

Automatyzacja żywienia. Jak wpływa na produkcję żywca wołowego?

krowy

Wydatki na produkcję żywca wołowego związane są przede wszystkim z żywieniem zwierząt. Najlepszym sposobem na ograniczenie kosztów jest zastosowanie automatyzacji żywienia.

Wydatki na żywienie 

Oprócz kosztów paszy, wiele środków przeznaczanych jest m.in. na obciążenia dotyczące całego procesu przygotowania i zadawania dawki t.j. robocizna, amortyzacja maszyn itp. Sposobem na zmniejszenie nakładów pracy jest zastosowanie automatycznych systemów żywienia, która coraz częściej spotykana jest w produkcji zwierzęcej. 

Żywienie za pomocą stacji odpajania

Coraz popularniejszym sposobem żywienia młodych zwierząt jest korzystanie z stacji odpajania cieląt. Są to automaty przygotowujące pójło, połączone z stanowiskiem bądź stanowiskami, w których cielęta pobierają pokarm. Młode zwierzęta rozpoznawane są przez urządzenie, za pomocą transpondera zamocowanego na szyi lub uchu. Po zidentyfikowaniu cielęcia komputer zarządzający automatem sprawdza kiedy miał miejsce ostatni odpój, czy i jak dużą dawkę ma otrzymać młode zwierzę. Następnie steruje pobraniem preparatu mlekozastępczego z zasobnika.

Żywienie za pomocą stacji odpajania, pozwala na grupowe utrzymanie cieląt, także tych będących w różnym wieku, ponieważ dawka dla każdego osobnika jest indywidualnie dostosowana. System automatycznego żywienia cieląt jest niemalże bezobsługowy i gwarantuje, że dawka oraz skład pójła będą precyzyjnie odmierzane i podawane.

Czytaj także: Producenci żywca wołowego – jak są okradani?

Dostosowanie dawki do grupy

Automatyzacja zawitała także do żywienia starszych grup zwierząt. Jednym z przykładów automatów do żywienia bydła są systemy zadawania pasz treściwych oraz TMR. Pierwsza grupa urządzeń znajduje zastosowanie przy korzystaniu z systemu PMR, kiedy to pasze treściwe są zadawane oddzielnie od podstawowej dawki składającej się głównie z pasz objętościowych. Jest to szczególne przydatne w gospodarstwach utrzymujących niewielkie grupy zwierząt, których dawki nieznacznie się różnią. Dzięki temu można przygotować podstawową dawkę pokarmową w wozie paszowym, natomiast pasze treściwe zadawać zgodnie z zapotrzebowaniem.

Automaty przygotowujące oraz zadające pasze w systemie TMR, pozwalają na jeszcze precyzyjniejsze żywienie. Są to najczęściej systemy na które składa się stacjonarny mieszalnik współpracujący z ruchomym wózkiem, bądź zestaw zasobników na pasze objętościowe i treściwe wraz z wózkiem, który miesza i zadaje dawkę. W pierwszym przypadku, pasza jest sporządzana podobnie jak ma to miejsce w gospodarstwach korzystających z wozów paszowych. Różnica tkwi w zadawaniu paszy, ponieważ rozwożona i podawana jest przez specjalny wózek. System taki ma pewne ograniczenia ponieważ dawka dla każdej z grup żywieniowych musi być sporządzona oddzielnie. Ma więc zastosowanie głównie w gospodarstwach utrzymujących bydło mleczne.krowy1202

Natomiast drugi wariant, jest w większym stopniu zautomatyzowany oraz elastyczny pod względem  liczby przygotowywanych dawek. Praca obsługi ogranicza się do napełniania paszą specjalnych zasobników, natomiast automat sam sporządza, miesza i zadaje dawkę. Pozwala to na żywienie wielu grup, specjalnie dostosowanymi dawkami i to kilkukrotnie w ciągu doby. Jest to bardzo ważne jeśli chcemy w pełni wykorzystać potencjał genetyczny naszych zwierząt i uzyskiwać przyrosty rzędu 1500 i więcej g na dobę.

W zależności od producenta, liczba komponentów z jakich może składać się dawka oraz ilość odpasów jakie można zaprogramować jest różna.

Marlena Michalska, specjalista w Polskim Zrzeszeniu Producentów Bydła Mięsnego zwraca uwagę na to, że wykorzystanie automatów paszowych w projekcie badawczym Optymalizacja Produkcji Wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody” umożliwiło zgromadzenie znacznych ilości danych dotyczących żywienia opasów oraz obserwacje behawioru pobierania pasz.

Automatyzacja żywienia ogranicza straty pasz

Specjalista podkreśla, że automatyzacja żywienia nie tylko pozwala na ograniczenie kosztów związanych z zadawaniem pasz ale przede wszystkim minimalizuje masy pozostawianych niewyjadów, ogranicza straty pasz, a tym samym przekłada się na ograniczenie kosztów generowanych w gospodarstwie rolnym. Zwierzęta otrzymują ściśle określoną dawkę pokarmową zapewniającą pokrycie zapotrzebowania bytowego i produkcyjnego. Jednocześnie systemy automatyczne nie pozwalają na pobranie przez zwierzęta większej ilości pasz, które przekładają się na wzrost zbędnego otłuszczenia. W Polskim Zrzeszeniu Producentów Bydła Mięsnego zdajemy sobie sprawę z ogromnej wagi żywienia bydła mięsnego, jego kosztów, a przede wszystkim efektów produkcyjnych jakie należy osiągnąć aby rolnik otrzymał jak największy zysk. Dlatego wspieramy i zachęcamy polskich producentów żywca wołowego do instalacji urządzeń umożliwiających automatyzację pracy, a przede wszystkim żywienia w gospodarstwie rolnym.

Zalety automatyzacji żywienia

Automatyzacja żywienia bez wątpienia zmniejsza nakłady związane z podawaniem dawki pokarmowej. Oprócz tego takie systemy, pozwalają na lepsze wykorzystanie paszy niż ma to miejsce w przypadku stosowania tradycyjnego karmienia. Bydło jest gatunkiem bardzo mocno reagującym na jakikolwiek nowości, szczególnie jeśli dotyczą one obszaru stołu paszowego. Dla opasa, każde zadanie paszy przez wózek do automatycznego żywienia, to powód do zainteresowania się dawką. Dzięki niezbyt dużej porcji podawanej naraz, unikamy problemu z sortowaniem oraz potrzeby podgarniania, ponieważ zwierze zjada całą dawkę zadaną przez automat.

Dzięki takiemu systemowi, pasze treściwe są pobierane w równym stopniu z paszami objętościowymi. Nie ma zjawiska wyjadania całości pasz treściwych obliczonych na cały dzień, jak ma to miejsce przy skarmianiu TMRu, w którym może nastąpić rozwarstwienie struktury. Dzięki temu poziom pH żwacza jest na stałym poziomie, a mikroorganizmy zasiedlające największy z przedżołądków nie są w stanie w pełni przetwarzać dawki zadanej naszym zwierzętom. Tak więc automatyzacja pozwala na częste zadawanie małych dawek, co zwiększa wykorzystanie paszy i poprawia zdrowotność zwierząt.

Fot. Pixabay

swiatrolnika.info 2023