O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

02-08-2022

Autor: Mateusz Chrząszcz

ASF nie odpuszcza. Stan realizacji zwalczania wirusa u dzików

ASF

ASF występuje w Polsce od lutego 2014 roku, kiedy to w powiecie sokólskim stwierdzono pierwszy przypadek. Od tego czasu zasięg choroby powiększył się.

Od wybuchu afrykańskiego pomoru świń w Polsce myśliwi aktywnie angażują się w walkę z chorobą i działają na rzecz ograniczenia jej rozprzestrzeniania się. Działania te koncentrują się na dwóch obszarach: polowaniu w celu zmniejszenia populacji i zagęszczenia dzików oraz poszukiwaniu martwych dzików w celu wyeliminowania  potencjalnych źródeł infekcji ze środowiska.

Charakterystyka walki z pomorem

Dane dotyczące zmniejszenia zbierania dzików i zaangażowania myśliwych  oraz uboju wskazują, że działania te były skuteczne i osiągnęły zamierzony efekt polegający na zmniejszeniu stale zmniejszającej się populacji dzików. Najlepszym dowodem na poparcie tej pracy jest analiza danych dotyczących odstrzału dzików oraz liczby wykonanych strzałów myśliwskich i redukcyjnych. podkreślenie zasługuje fakt, że dane o liczbie pozyskanych knurów oraz polowaniach i odstrzałach sanitarnych są w pełni rzetelne i udokumentowane, a od roku sporządzane są szczegółowe raporty dotyczące odłowów indywidualnych, grupowych i sanitarnych.

Z powyższej analizy wyraźnie wynika, że ​​liczba zastrzelonych dzików spada pomimo zwiększonego zaangażowania myśliwych w polowania i strzelanie medyczne. Dane przechwytywania to najlepszy wskaźnik populacji. Dlatego jeśli liczba dzików spada pomimo wzrostu polowań i zastrzyków higienicznych, to wyraźnie oznacza, że ​​liczba dzików maleje, a zachowanie myśliwego jest efektywne i wydajne.

Walka z ASF to obecnie dwie ważne daty. Pierwszą jest 4 sierpnia 2017 r., kiedy weszły w życie przepisy znoszące okresy ochronne dla dzików oraz 20 września 2019 r., kiedy weszły w życie przepisy umożliwiające myśliwym stosowanie termowizyjnych i noktowizyjnych urządzeń celowniczych. Ostatnia z ww. zmian okazała się przełomowa i doprowadziła do rekordowego w historii miesięcznego pozyskania dzików na poziomie przekraczającym 50 tyś osobników miesięcznie.

ASF

Działania w walce z ASF

Warto dodać, że w roku łowieckim 2020/2021 pozyskanie dzików spadło o 8,22 proc. w porównaniu z rokiem 2019/2020. Dodatkowo, przy jednoczesnym wzroście liczby polowań indywidualnych oraz wykonywanych odstrzałów sanitarnych o 21,62 proc. W łowieckim roku gospodarczym 2021/2022 w porównaniu do łowieckiego roku gospodarczego 2019/2020, pozyskanie dzików spadło o 28,75 proc. przy jednoczesnym wzroście liczby polowań indywidualnych i wykonywanych odstrzałów sanitarnych o 5,67 proc. i wzroście o 21,85 proc. liczby polowań zbiorowych.

Warto również zauważyć, że w związku z pandemią Covid-19 nie było polowań grupowych w gospodarczym roku łowieckim 2020/2021, co nie przeszkodziło myśliwym w efektywnym realizowaniu odstrzałów, którzy w związku z brakiem możliwości organizowania polowań zbiorowych skoncentrowali swoją łowiecką aktywność na polowaniach indywidualnych i odstrzałach sanitarnych, których łączna liczba przekroczyła 5,5 mln.

Największą przeszkodą w skutecznym i dalszym ograniczaniu liczebności dzików jest uprawa kukurydzy , w których wykonywanie polowań jest niemal niemożliwe. Dlatego konieczne jest wprowadzenie regulacji, które wymagają rozdrobnienia tego rodzaju upraw. Na przykład cięcie od krawędzi lasu lub źródła wody.

Podsumowując, według wielu kluczem do ograniczenia lub znacznego zmniejszenia dynamiki rozprzestrzeniania się wirusa ASF jest zastosowanie surowych standardów bezpieczeństwa biologicznego, a nie znaczące zmniejszenie liczby i gęstości dzików. Aby potwierdzić swój pogląd, osoby te przytaczają przykład sytuacji chorób zwierząt w Niemczech, pomimo podobnej do Polski liczby1046 ognisk ASF u dzików stwierdzono jedynie 3 przypadki ognisk u świń. Jednak pomimo tych rozbieżności nie można zaprzeczyć, że polscy myśliwi są bardzo zaangażowani i skuteczni w swoich działaniach na rzecz zwalczania wirusa ASF.

Czytaj również: ASF wyniszcza polskie hodowle. Wykryto kolejne ogniska choroby

Polski Związek Łowiecki/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023