Talk icon

Informacje

12-04-2022

Autor: Michał Rybka

ARiMR: Hodowcy loch wciąż mogą składać wnioski o pomoc

ARiMR

ARiMR przypomina, że o nadal udzielanej pomocy dla hodowców utrzymujących lochy i prosięta. Nowo urodzone zwierzęta można zgłaszać do 15 kwietnia.

Agencja sygnalizuje, że nadal trwa nabór wniosków o wsparcie dla hodowców świń. Tyczy się to tych hodowców, których gospodarstwa są zagrożone utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. 

Wymagania, jakie musi spełnić rolnik, aby otrzymać świadczenie

ARiMR przypomina, że pomocą zostały objęte te prosięta, które zostały urodzone pomiędzy 15 listopada 2021 r. a 31 marca 2022 r. Należy zaznaczyć, iż termin na zarejestrowanie prosiąt mija 15 kwietnia br. Z kolei wnioski w tej sprawie można składać do 29 kwietnia br.

Co ważne, na wsparcie finansowe mogą liczyć wyłącznie właściciele mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw, którzy na dzień 15 listopada 2021 r. prowadzili chów trzody chlewnej. Właściciele prowadzący tego typu hodowlę mogą  otrzymać 1000 zł za każde 10 prosiąt urodzonych od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. Jednakże dla jednego producenta świń wysokość świadczenia nie może przekroczyć 500 tys. zł. Agencja zaznacza, iż rolnik ma prawo złożyć więcej niż jeden wniosek, ale wsparcie finansowe do danej sztuki przysługuje mu tylko raz.

ARiMR

ARiMR: Prosięta należy zgłosić do systemu IRZ

Na stronie Agencji odnośnie udzielanej pomocy hodowcom trzody chlewnej widnieje komunikat o następującej treści:

Przypominamy, że warunkiem otrzymania wsparcia jest zgłoszenie urodzonych prosiąt do systemu IRZ do 15 kwietnia 2022 r. Natomiast do 29 kwietnia jest czas na dostarczenie wniosków o wsparcie do biura powiatowego ARiMR. Dokumenty można złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej. O dotrzymaniu terminu decyduje data ich wpływu. Dotychczas do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trafiło ponad 17,8 tys. wniosków na kwotę blisko 270 mln zł. ARiMR wypłaciła już ponad 172 mln zł” – brzmi treść komunikatu Agencji.

Czytaj także: ARiMR: Hodowcom loch i prosiąt wypłacono już 115 mln zł

źródła: gov.pl/ fot. gov.pl, pixabay

swiatrolnika.info 2023