O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

24-10-2022

Autor: Karol Pepliński

ARiMR: W naborach z KPO wpłynęło już blisko 1,2 tys. wniosków

ARiMR KPO

ARiMR poinformowała, że w ramach czterech naborów z KPO wpłynęło już blisko 1,2 tys. wniosków o dofinansowanie na kwotę ponad 203 mln zł.

Agencja przypomniała, że wnioski o pomoc finansową można składać wyłącznie w formie elektronicznej przez formularz udostępniony na Platformie Usług Elektronicznych. Realizacja KPO będzie miała istotny wpływ na poprawę pogarszającej się koniunktury. Powinna się zwiększyć dynamika inwestycji, co w pewnym stopniu będzie przeciwdziałać negatywnym efektom wywołanym przez wojnę w Ukrainie i wysoką inflację.

ARiMR przyjmuje wnioski w naborach z KPO

ARiMR uruchomiła jednocześnie cztery nabory w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Jeden z nich skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wykonują działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Następny dotyczy przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury i jest skierowany do rolników lub rybaków. Trzeci nabór skierowany jest do plantatorów chmielu, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem. Ostatni nabór dotyczy wsparcia na wymianę w gospodarstwie pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska.

,,Do 21 października br. zarejestrowano 69 wniosków na 181,7 mln zł od mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych wsparciem w ramach przetwórstwa lub wprowadzania produktów do obrotu. Rolnicy i rybacy, którzy planują działalność przetwórczą, złożyli 23 wnioski o niemal 7,2 mln zł wsparcia. Natomiast o dofinansowanie wymiany pokryć dachowych z azbestu na kwotę ok. 14,6 mln zł ubiega się 1101 gospodarzy" – wyjaśniono.

Jeśli chodzi o wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury Agencja przyjmować będzie wnioski do 18 listopada. Pomoc finansowa na charakter refundacji (do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych) choć obowiązują limity: 3 mln zł dla mikroprzedsiębiorstw, 10 mln zł dla małych firm oraz 15 mln zł dla tych średnich. Środki można przeznaczyć m.in. na zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń, a także na kupno nowych pojazdów spełniających normy niskiej emisji spalin. Takie pojazdy muszą służyć do np. przewozu produktów rolnych, rybołówstwa czy akwakultury.

arimr kpo

Wsparcie rolników

W przypadku naboru dotyczącego wsparcia rolników lub rybaków w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, pomoc jest przeznaczona dla rolników lub ich małżonków, ale także dla osób uprawnionych do chowu, hodowli lub połowu ryb. W ramach tego naboru Agencja będzie przyjmować wnioski także do 18 listopada. Jak wyjaśniono, wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 0,5 mln zł, a pomoc finansowa polega na refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. wydatki poniesione na budowę budynków i budowli służących realizacji inwestycji, ale także ich remont. Wsparcie będzie można uzyskać też na zakup nowego terminala płatniczego czy utrzymanie domen internetowych związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Trzeci nabór, który jest skierowany dla plantatorów chmielu przewiduje wsparcie do wymiany słupów impregnowanych kreozotem. Pomoc można uzyskać maksymalnie do 5 ha upraw chmielu, a wysokość wsparcia uzależniona jest od tego, czy impregnowane kreozotem słupy będą wymieniane na kompozytowe czy betonowe, a także od tego czy beneficjent jest młodym rolnikiem (do 40 lat włącznie). Dla tej grupy plantatorów, jeśli zdecydują się na słupy kompozytowe, wysokość wsparcia wynosi ponad 102 tys. zł na ha. Jeśli są one betonowe, wsparcie wynosi ponad 117 tys. zł na ha. Dla pozostałych plantatorów poziom wsparcia wynosi odpowiednio 73 tys. zł i 84 tys. zł na ha.

Do 15 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmować będzie wnioski na wymianę azbestowych pokryć dachowych. Jak podkreślono, muszą się one znajdywać na budynkach służących do produkcji rolniczej. Maksymalna powierzchnia, do której przysługuje wsparcie, wynosi 500 m kw., a stawka pomocy to 40 zł na m kw. Wymiana musi też dotyczyć całego dachu.

Czytaj też: Debata IGR: Krajowy Plan Odbudowy, a polskie rolnictwo

PAP/fot.pixabay

 

swiatrolnika.info 2023