Talk icon

Informacje

24-08-2022

Autor: Mateusz Chrząszcz

ARiMR: Trwa wypłata pomocy dla producentów jabłek oraz trzody chlewnej

ARiMR

ARiMR wypłaca nadzwyczajną pomoc dostosowawczą producentom jabłek oraz producentom trzody. Do 22 sierpnia z tego tytułu trafiło do sadowników 15,5 mln zł.

Natomiast, hodowcy trzody chlewnej otrzymali blisko 53 mln zł. Od 2 maja do 30 czerwca 2022 r. wnioski o przyznanie wsparcia w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza” mogli składać producenci jabłek. ARiMR zarejestrowała ponad 2,4 tys. takich wniosków na łączną kwotę ok. 59,36 mln zł.  Wynikająca z nich ilość owoców to ok. 198 tys. ton.

Jak otrzymać wsparcie?

ARiMR prowadzi weryfikację złożonych wniosków, a od początku lipca 2022 r.  rozpoczęła również wypłatę tej pomocy. Do 22 sierpnia do producentów jabłek trafiło 15,5 mln zł.

Pomoc skierowana była do producentów jabłek deserowych II klasy, którzy nie sprzedali ich z powodu ograniczonych możliwości eksportowych, i którzy w okresie od 2 maja 2022 r. do 23 czerwca 2022 r. dostarczyli niesprzedane owoce do zakładów przetwórczych, które zgłosiły się do udziału w tym mechanizmie. Maksymalna ilość owoców objęta tym dofinansowaniem wynosi 200 tys. ton.

Do 15 lipca można było dostarczyć do ARiMR wnioski o „Nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów świń”. O to wsparcie ubiegało się ponad 18 tys. rolników,  najwięcej w województwach wielkopolskim –  ok. 5,9 tys., kujawsko-pomorskim – 3 tys. i łódzkim – 1,7 tys. Łączna kwota pomocy wynikająca ze złożonych wniosków wynosi ok. 150 mln zł.

ARiMR

ARiMR weryfikuje wnioski

Trwa weryfikacja złożonych dokumentów, a od 4 sierpnia 2022 r.  rozpoczęła się wypłata pomocy. Do 22 sierpnia producenci trzody chlewnej otrzymali blisko 53 mln zł.

Przypomnijmy, wysokość dofinansowania do jednej sztuki świń wynosi 80 zł, a producent trzody chlewnej może otrzymać wsparcie do maksymalnie 2000 świń.

O pomoc mogli starać się producenci trzody chlewnej, w których gospodarstwach między 1 kwietnia a 30 czerwca 2022 r. urodziły się świnie. Zwierzęta musiały być oznakowane i zgłoszone do systemu IRZ ARiMR do 15 lipca 2022 r. Ponadto wnioskodawcy zobowiązani byli do zadeklarowania realizacji przynajmniej jednego z 12 działań prośrodowiskowych, np. prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, stosowanie zasad produkcji integrowanej czy korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Nabór ARiMR trwał od 2 lipca.

Czytaj również: Dopłaty do nawozów trafiają do rolników. Przekazano już 1,89 mld zł

GOV/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023