Talk icon

Informacje

17-06-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

ARiMR: Ruszyła pomoc klęskowa dla poszkodowanych w zeszłym roku 

Pomoc klęskowa

ARiMR informuje, że uruchomiona została “pomoc klęskowa”. Nabór wniosków skierowany jest do rolników, których uprawy zostały zniszczone w 2021 roku.

Dokumenty będą przyjmowane w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 czerwca 2022 r. Jak przekazała Agencja, stawki pomocowe są zróżnicowane i uzależnione od wysokości poniesionych szkód. Maksymalna dopłata do hektara wynosi 1000 złotych w przypadku utraty ponad 60% plonu spowodowanej przez warunki i zjawiska atmosferyczne.

Pomoc klęskowa została uruchomiona

Pomoc klęskowa skierowana jest do producentów rolnych, którzy ponieśli w 2021 roku straty w uprawach rolnych w wyniku:

– gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich), które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, oraz spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20 proc. plonu;
– suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, której skutki zostały oszacowane za pośrednictwem publicznej aplikacji i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5 proc. plonu.

Pomoc klęskowa

Stawki pomocowe dla poszkodowanych rolników

Pomoc klęskowa przewiduje zróżnicowane stawki, które są zależne od wysokości szkód i wynoszą: 

– 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60 proc. plonu;
– 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20 proc. i mniej niż 60 proc. plonu;
– 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5 proc. i mniej niż 60 proc. plonu.

Wnioski można składać w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularze wniosków z instrukcją ich wypełniania będą dostępne na stronie internetowej ARiMR.

Czytaj też: ARiMR: Grupy producentów mają ostatni dzień na uzyskanie 100 tys. rocznie

gov.pl/fot.Pixabay

swiatrolnika.info 2022