Talk icon

Informacje

29-07-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

ARiMR przypomina: Wnioski o inwestycje w lasach prywatnych tylko do dziś

ARiMR

ARiMR przypomina, że jeszcze tylko dziś właściciele lasów prywatnych mogą wnioskować o przyznanie pomocy na inwestycje podnoszące jakość drzewostanu.

Dokumenty można złożyć w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa osobiście, wysłać przez platformę ePUAP lub rejestrowaną przesyłką pocztową, a także przez aplikację eWniosekPlus. Nabór wniosków o wsparcie na inwestycje w drzewostanie rozpoczął się 20 czerwca 2022 r. Działanie finansowane jest z budżetu PROW na lata 2014-2020.

Kto może ubiegać się o wsparcie ARiMR?

O dofinansowanie od ARiMR “Inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” może ubiegać się właściciel lasu – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 

Konieczne jest także przedstawienie zobowiązania do wykonania planowanego przedsięwzięcia zgodnie z wymogami sporządzonego przez nadleśniczego planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Dofinansowanie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym prowadzone są konkretne działania. Wysokość pomocy jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana i waha się od 8,82 zł/m do 14 213 zł/ha.

ARiMR

Działanie finansowane jest z budżetu PROW

Wsparcie ARiMR dotyczy lasów w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 40 ha, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. 

Tereny te powinny również być wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako las. Ponadto muszą one być położone poza strefami objętymi szczególną ochroną, np. rezerwatami czy obszarami Natura 2000 – chyba że planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z celami ochrony tych terenów.

Nabór wniosków o wsparcie na inwestycje w drzewostanie rozpoczął się 20 czerwca 2022 r. Działanie finansowane jest z budżetu PROW na lata 2014-2020.

Czytaj też: Wnioski o wsparcie na zalesianie można składać tylko do 1 sierpnia

gov.pl/fot.Pixabay

swiatrolnika.info 2023