Talk icon

Informacje

03-11-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

ARiMR: Prawie 8,5 mld zł zaliczek dopłat bezpośrednich trafiło już do rolników

ARiMR

Prawie 8,5 mld zł zaliczek z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 r. zostało przelanych na konta rolników – poinformowała ARiMR.

Jak podkreśliła Agencja, kwota ta obejmuje płatności do 2 listopada tego roku. Zaznaczyła, że od 2019 r. polscy rolnicy otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą one 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat.

ARiMR wypłaca zaliczki od 17 października

Agencja wypłaca zaliczki od 17 października do końca listopada br., natomiast 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot płatności za 2022 r.

"W tegorocznej kampanii o dopłaty bezpośrednie ubiega się 1,265 mln rolników. Pula środków na ten cel to ok. 16,96 mld zł. Do 2 listopada 2022 r. w ramach zaliczek prawie 844 tys. beneficjentów otrzymało płatności bezpośrednie na ponad 7,24 mld zł, natomiast w ramach płatności obszarowych z PROW 2014-2020 na konta prawie 618,5 tys. gospodarzy przelano prawie 1,25 mld zł" – informuje ARiMR.

ARiMR

Rolnicy otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym poziomie

ARiMR zaznacza, że od 2019 r. polscy rolnicy otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą one 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat.

Środki są przekazywane wyłącznie na konta wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. Jeżeli numer rachunku będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji.

Czytaj też: ARiMR: W naborach z KPO wpłynęło już blisko 1,2 tys. wniosków

PAP/fot.Pixabay

swiatrolnika.info 2023