Talk icon

Informacje

19-10-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

ARiMR pomoże gospodarstwom, które dotknęły m.in gradobicia

ARiMR

ARiMR pomoże rodzinom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. np. gradobicia, czy powodzi w gospodarstwie. 

Informację tę przekazał resort rolnictwa. O pomoc w wysokości 5 lub 10 tys. zł będzie można wnioskować do 15 listopada. Do wniosku trzeba będzie dołączyć m.in.: kopię protokołu oszacowania szkód lub uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód albo wydruk kalkulacji oszacowania szkód; zgodę współwłaścicieli – w przypadku, gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem współwłasności.

ARiMR udzieli wsparcia gospodarstwom w trudnej sytuacji finansowej

Resort wyjaśnił na swojej stronie internetowej, że takie wsparcie będzie możliwe w związku ze zmianą rozporządzenia rządu ws. szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

"Dzięki przyjętej zmianie rozporządzenia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela wsparcia finansowego rodzinom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych zaistnieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych" - poinformowano.

Wyjaśniono, że zjawiska atmosferyczne, za ujemne skutki których przysługuje rodzinom wsparcie finansowe, to: grad, deszcz nawalny, przezimowanie, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawiny (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały oszacowane przez komisję) oraz susza (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji).

Ministerstwo przekazało, że pomoc w wysokości 10 tys. zł będzie wypłacana, gdy szkody wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym oraz 5 tys. zł, kiedy szkody wynoszą nie więcej niż 30 proc. i nie mniej niż 1 proc. średniej rocznej produkcji rolnej.

ARiMR

Nabór wniosków potrwa do 15 listopada

Aby ubiegać się o wsparcie finansowe, należy do 15 listopada złożyć wniosek do właściwego biura powiatowego ARiMR (ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc). Odpowiedni formularz jest dostępny na stronie internetowej Agencji.

Resort dodał, że do wniosku trzeba będzie dołączyć m.in.: kopię protokołu oszacowania szkód lub uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód albo wydruk kalkulacji oszacowania szkód; zgodę współwłaścicieli – w przypadku, gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem współwłasności.

Zastrzeżono, że za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego Agencji. Postępowania w sprawie przyznania pomocy nie będzie wszczęte, jeśli wniosek zostanie złożony bądź wpłynie do ARiMR po 15 listopada.

Czytaj też: MRiRW: Dłuższy nabór wniosków o oszacowanie szkód po suszy

PAP/fot.Pixabay

swiatrolnika.info 2023