Talk icon

Informacje

13-03-2023

Autor: Świat Rolnika

ARiMR: Od kwietnia pszczelarze będą mogli się ubiegać o pomoc

ARiMR Pszczelarze

Jak informuje ARiMR, już niebawem pszczelarze będą mogli ubiegać się o pomoc. Pierwszy w tym roku nabór wniosków planowany jest na kwiecień.

Wsparcie będzie można przeznaczyć na modernizację gospodarstw pasiecznych, walkę z warrozą lub odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół. Agencja wskazała, że informacja o możliwości ubiegania się o wsparcie zostanie opublikowana nie później niż 14 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania wniosków.

Na jakie wsparcie od ARiMR mogą liczyć pszczelarze?

W pierwszym naborze przeprowadzonym przez ARiMR pszczelarze będą mogli ubiegać się o pomoc w zakresie trzech interwencji: inwestycje i wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych, wspieranie walki z warrozą (choroba pasożytnicza pszczół miodnych) produktami leczniczymi oraz pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół. Pula środków do wykorzystania na realizację wszystkich trzech interwencji planowanych do uruchomienia w kwietniu 2023 r. wynosi 10 mln euro, tj. ok. 47 mln zł zgodnie z kursem na 30 grudnia 2022 r. – poinformowała ARiMR.

Jak dodano, o pomoc w ramach inwestycji i wspierania modernizacji gospodarstw pasiecznych będzie mógł ubiegać się producent produktów pszczelich, który "prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół i jest wpisany do rejestru; umieszcza na rynku produkty pszczele, np. w ramach sprzedaży bezpośredniej lub rolniczego handlu detalicznego; na dzień składania wniosku o przyznanie pomocy posiada co najmniej 10 pni pszczelich".

W ramach tej interwencji "refundacji ma podlegać do 60 proc. kosztów netto zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, np. miodarek, topiarek do wosku, wózków ręcznych do transportu uli, wialni do pyłku czy odstojników". Podkreślono, że o tę formę wsparcia można ubiegać się indywidualnie lub za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej.

W przypadku ubiegania się o interwencję w zakresie wspierania walki z warrozą lub pomocy na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół beneficjent powinien być producentem produktów pszczelich, prowadzić działalność nadzorowaną i mieć wpis w rejestrze. Jeśli posiada nie więcej niż 10 pni pszczelich, nie dotyczy go obowiązek prowadzenia sprzedaży bezpośredniej ani rolniczego handlu detalicznego.

ARiMR Pszczelarze

Na co można przeznaczyć otrzymanie środki?

Agencja poinformowała, że dofinansowaniem będzie mogło być objęte 90 proc. kosztów netto zakupu leków i do 70 proc. kosztów netto zakupu matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych oraz okładów lub pakietów pszczelich. W przypadku obu interwencji wnioski mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie.

ARiMR podkreśliła, że indywidualni i zrzeszeni pszczelarze muszą posiadać numer identyfikacyjny w ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 

"W przypadku wszystkich ww. interwencji za kwalifikowane będą mogły zostać uznane koszty poniesione od 1 stycznia 2023 r." – podkreśliła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji.

Zobacz także: Kredyty dla rolników będą korzystniejsze? ARiMR uruchomiła limity

PAP/fot.Pixabay

swiatrolnika.info 2023