Talk icon

Informacje

15-02-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

ARiMR: Od 28 lutego wnioski na premie na start działalności pozarolniczej 

ARiMR

ARiMR informuje, że od 28 lutego 2022 r. rozpoczyna nabór wniosków na wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

W komunikacie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czytamy dalej, że ww. pomoc wypłacana będzie w formie bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależeć będzie od liczby nowo utworzonych miejsc pracy.

Wysokość środków finansowych zależna od ilości miejsc pracy

O pomoc mogą starać się rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Tak jak już zaznaczyliśmy, kwota pomocy będzie zależna od liczby nowo utworzonych miejsc pracy i będzie wynosić:

– 150 tys. zł w przypadku utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy;
– 200 tys. zł – co najmniej 2 miejsc pracy; 
– lub 250 tys. zł – co najmniej 3 miejsc pracy.

ARiMR

ARiMR wypłaci wsparcie w dwóch transzach

ARiMR podkreśla, że wsparcie zostanie wypłacone w dwóch ratach. Pierwszą (80 proc. premii) rolnik otrzyma wtedy, gdy spełnie warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy (liczone od dnia doręczenia decyzji). Pozostałe 20 proc. premii wpłynie na jego konto po rozliczeniu realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do 31 sierpnia 2025 roku.

Wnioski będą przyjmować oddziały regionalne Agencji. Dokumenty będzie można dostarczyć osobiście, przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP. Niezbędne dokumenty można wysłać także rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej. Dzisiaj startuje także rozliczenie PIT za 2021 rok.

Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać, wchodząc w ten link.

Czytaj także: ARiMR: Od 15 lutego rusza nabór wniosków o pomoc w utrzymaniu loch i prosiąt

źródła:gov.pl/fot.pixabay.com

swiatrolnika.info 2023