Talk icon

Informacje

30-12-2021

Autor: Polska Agencja Prasowa

ARiMR: 31 grudnia rusza nabór wniosków w ramach działania "współpraca"

ARiMR

ARiMR, czyli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna 31 grudnia przyjmowanie wniosków w ramach działania „Współpraca”.

Program na celu tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. O dofinansowanie może starać się co najmniej 5 osobowa grupa rolników. Ideą krótkich łańcuchów dostaw jest współpraca i zbiorowe działanie małych gospodarstw rolnych, niewielkich przedsiębiorstw, ale również skrócenie drogi produktu pomiędzy rolnikiem a odbiorcą.

Program „Współpraca” rusza od nowego roku

Można to osiągnąć np. przez innowacyjną organizację produkcji, transportu lub marketingu. Takie działanie wpływa pozytywnie na lokalny rozwój gospodarczy oraz na tworzenie więzi między konsumentami a producentami żywności czy rolnikami zajmującymi się przetwórstwem.

O wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w ramach programu tworzonego przez ARiMR, mogą ubiegać się grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI). W ich skład musi wchodzić co najmniej 5 rolników i każdy z nich powinien spełniać wymagania określone w przepisach o prowadzeniu działalności: w ramach dostaw bezpośrednich, w ramach rolniczego handlu detalicznego, w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (tzw. MOL) lub w ramach działalności gospodarczej.arimr rekompensaty polowy 2

Grupa EPI musi posiadać zdolność prawną, a w przypadku, gdy jej nie ma, działać na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy, np. spółki cywilnej czy konsorcjum. Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mogą dotyczyć m.in. budowy, przebudowy lub remontu obiektów lub infrastruktury, zakupu lub instalacji nowych maszyn lub urządzeń (z wyłączeniem maszyn i urządzeń do produkcji rolnej), w tym środków transportu.

ARiMR podaje szczegóły

ARiMR informuje, iż w okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 dana grupa może otrzymać pomoc tylko raz. Wypłacana jest ona w formie ryczałtu, który wynosi 325 tys. zł w przypadku gdy w ramach planowanej do realizacji operacji ma zostać zakupiony środek transportu; 280 tys. zł w pozostałych przypadkach.

Wnioski o pomoc na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw do 31 stycznia 2022 r. będzie przyjmować Centrala ARiMR. Wymagane dokumenty można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Czytaj również: Ustawa o ARiMR będzie znowelizowana. Przed nami poważne zmiany

PAP/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2022