Talk icon

Informacje

06-05-2022

Autor: Świat Rolnika

ARiMR: 20 czerwca ruszy nabór na dofinansowania w prywatne lasy

ARiMR

20 czerwca br. ruszy nabór wniosków ws. dofinansowania inwestycji w prywatne lasy – poinformował w piątek ARiMR. Wnioski będzie można składać do 29 lipca 2022 r.

Jak podała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dofinansowanie dotyczy lasów prywatnych w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 40 ha, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu. ARiMR poinformowała, że pomoc można otrzymać na m.in. dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego czy zabiegi ochronne przed zwierzyną.

ARiMR informuje o dofinansowaniu inwestycji w prywatne lasy

Pomoc adresowana jest nie tylko do lasów prywatnych, ale też dla lasów, których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, oraz dla tych, które wykazano w ewidencji gruntów i budynków jako las.

Według Agencji wsparcie przyznawane będzie właścicielowi lasu – osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. "Aby otrzymać dofinansowanie, należy mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności" – podano.

ARiMR poinformowała, że pomoc można otrzymać na m.in. dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego czy zabiegi ochronne przed zwierzyną.

ARiMR

Wnioski można składać od 20 czerwca 

Agencja wyjaśniła, że dofinansowanie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym prowadzone są konkretne działania. "Jego wysokość jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana – waha się od 8,82 zł za metr bieżący w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m do 14 213 zł/ha za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12 stopni" – podała.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 20 czerwca do 29 lipca br. w biurach powiatowych ARiMR osobiście lub poprzez platformę ePUAP, albo wysłać przesyłkę pocztową. Dokumenty będzie można składać też przez aplikację eWniosekPlus za pośrednictwem PUE.

Czytaj też: ARiMR startuje z naborem o pomoc na restrukturyzację gospodarstw

PAP/fot. pixabay

swiatrolnika.info 2023