O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

18-10-2021

Autor: Sebastian Wroniewski

Ardanowski: Zielony Ład oznacza spadek produkcji rolnej w Europie!

Ardanowski

Zielony Ład, który odnosi się do szczytnych celów ochrony przyrody w przypadku rolnictwa mówi wprost o tym, że będzie ograniczenie produkcji żywności poprzez zmniejszenie plonotwórczych czynników produkcji – mówił Jan Krzysztof Ardanowski podczas konferencji w Toruniu.

Ardanowski: Brak żywności w niektórych częściach świata spowoduje powstanie ruchów migracyjnych

W murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja „Europejski Zielony Ład – szanse i zagrożenia”. Głos zabrał na niej Jan Krzysztof Ardanowski.

Dobrze skonstruowane lasy oraz bujna szata w rolnictwie, płodozmian, dobre dopasowanie upraw do warunków glebowych to jest to, co pozwala pochłaniać ogromne ilości gazów cieplarnianych. Dość powiedzieć, że na przykład hektar buraków cukrowych to około 120 ton biomasy, która powstaje także z dwutlenku węgla

– mówił były minister rolnictwa.

Prelegent odniósł się do zasadniczej funkcji rolnictwa, która jest pomijana przez polityków z Brukseli.

Rolnictwo ma jeszcze jedną funkcję, którą pomijają ideolodzy z Brukseli, którzy w dość pokrętny sposób odwołują się do niepodważalnych idei, że chcemy mieć dobrą i czystą przyrodę (…). Nie rozumieją oni, że rolnictwo ma szczególną rolę w żywieniu ludzkości, także tych miliardów ludzi, którzy żyją na terenach, gdzie nie ma rolnictwa i nigdy go nie będzie, bo nie ma gleby, a jest pustynia połączona z wysokimi temperaturami czy zasoleniem. Do 2050 roku przybędzie na świecie około 2,2 miliarda ludzi. Trzeba ich wyżywić. To moralne zobowiązanie oraz etyczna powinność dla krajów, które mają zdolności do rozwoju rolnictwa

– powiedział Ardanowski.

Polska ma takie warunki, mimo że mamy wiele słabych gleb i nie umiemy gospodarować wodą, bo ją marnujemy, a działania dotyczące retencji gdzieś utknęły. Mimo wszystko na prawie 15 mln hektarów użytków rolnych możemy produkować w dużej ilości znakomitą żywność i to nie tylko na potrzeby własne, żeby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe Polakom, ale również dzieląc się nią z tymi, którzy jej u siebie nigdy nie wytworzą

– dodał przewodniczący Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP.

Były szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że brak żywności spowoduje powstanie ruchów migracyjnych.

Brak zrozumienia tego problemu może spowodować to, że będziemy mieli do czynienia z wielkimi ruchami migracyjnymi na tle głodowym. Ruszą one na Europę, a nawet już się to dzieje. Powinnością krajów, które mogą produkować żywność, jest to, aby produkować jej jak najwięcej, ale w sposób zrównoważony i z poszanowaniem przyrody. Wydaje się, że to jest teza, której nie rozumieją twórcy Zielonego Ładu

– podkreślił Jan Krzysztof Ardanowski.

Czytaj też: Ardanowski: Zielony Ład doprowadzi do wygaszenia uprawy buraków

Ardanowski: Naukowcy stwierdzili, że przez Zielony Ład nastąpi ogromny spadek produkcji rolniczej w Europie

Europejski Zielony Ład wpłynie także naArdanowski 027 rolnictwo w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Zielony Ład, który odnosi się do szczytnych celów ochrony przyrody w przypadku rolnictwa (Strategia „Od pola do stołu” oraz Strategia na rzecz bioróżnorodności 2030) mówi wprost o tym, że będzie ograniczenie produkcji żywności poprzez zmniejszenie plonotwórczych czynników produkcji takich jak nawożenie czy poprawna i rozsądna ochrona roślin. Część powierzchni ma być odłogowana. Mamy mieć przymusowe przesunięcie 25 proc. upraw do certyfikowanego rolnictwa ekologicznego, nie licząc się z tym, że to rynek konsumentów powinien decydować o tym, ile rolnicy będą wytwarzali żywności ekologicznej

– oznajmił były minister rolnictwa.

Jak przypomniał Jan Krzysztof Ardanowski, kilka tygodni temu Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa, przekonywał, że trudno jest przewidywać skutki Zielonego Ładu dla rolnictwa, bo jeszcze go nie ma.

Odpowiedzialni politycy muszą przewidywać skutki swoich decyzji. To dlatego stosuje się tzw. analizę ex ante, żeby przeanalizować wszystkie czynniki, które mogą wpłynąć na podjęcie decyzji. Nie może być tak, że wprowadzimy, a dopiero potem się zastanowimy. To dla mnie coś niezrozumiałego

– mówił.

Raport dot. wpływu Europejskiego Zielone Ładu na rolnictwo przygotowali naukowcy z Kolonii w Niemczech.

Naukowcy stwierdzili, że nastąpi ogromny spadek produkcji rolniczej w Europie. Europa stanie się importerem żywności, a w tej chwili jest jej eksporterem netto. Ci bardzo bogaci w Europie, którzy otrzymują dobre wynagrodzenia, zapewne będą w stanie kupić tę bardzo dobrą żywność europejską, natomiast dla znacznej części społeczeństw przewiduje się import z innych kontynentów w ramach umowy z krajami Ameryki Południowej, czy krajami nam bliższymi, jak Ukraina, czy niektórymi państwami z Azji

– zaakcentował Jan Krzysztof Ardanowski.

Polityk odniósł się także do ataków na polskich rolników, w które aktywnie włącza się Grzegorz Puda, minister rolnictwa.

Polski minister rolnictwa przyłącza się do kilku krajów europejskich, bardzo mocno wspierając zakaz hodowli zwierząt futerkowych czy ograniczenie użycia klatek dla kur, królików czy gołębi. Pewnie wszyscy z nas, którzy wychowaliśmy się na wsi i hodowaliśmy króliki, powinniśmy się tego wstydzić, bo jest to niemoralne i byliśmy barbarzyńcami. Mowa jest także o zakazie stosowania kojców porodowych dla macior oraz indywidualnych sposobów odchowu cieląt. To wszystko bardzo mocno uderzy w rolnictwo i sprawi, że bardzo wiele gospodarstw upadnie

– wskazał były minister rolnictwa.

radiomaryja.pl/fot.Pixabay

swiatrolnika.info 2023