Talk icon

Informacje

26-10-2022

Autor: Karol Pepliński

Ardanowski: Zapisy WPR zwiększą wysuszenie gleby w Polsce

Ardanowski WPR

Jan Krzysztof Ardanowski ocenił, że działania, które Polska ma wdrożyć w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), zwiększą wysuszenie gleby.

Jak powiedział na wtorkowym briefingu prasowym przewodniczący działającej przy Prezydencie RP Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, tematem posiedzenia była gospodarka wodą m.in na obszarach wiejskich.

Ardanowski o WPR

Ardanowski podkreślił, że deficyty wody spowodowane m.in. zmianami klimatycznymi są coraz bardziej dotkliwe. Dlatego – jak powiedział – potrzebne są proste rozwiązania, które pozwolą rolnikom np. spiętrzać rowy melioracyjne czy bez nadmiernej procedury biurokratycznej kopać studnie. Wskazał, że "na znacznych obszarach w poziomach wodonośnych kilkadziesiąt metrów pod ziemią jest wystarczająca ilość wód do potrzeb nawodnieniowych".

Powołując się na opinie przedstawicieli organizacji rolniczych, prezydenckiej rady ds. rolnictwa, Ardanowski ocenił, że w Krajowym Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) zatwierdzonym przez Komisję Europejską znalazły się "absurdalne" zalecenie, które sprawią, że grunty rolne będą bardziej przesychały. Jako przykład wskazał na wymóg utrzymania 80 proc. powierzchni w gospodarstwa pod okrywą roślinną do wiosny następnego roku.

,,Jeżeli po żniwach trzeba będzie zostawić nieruszone ściernisko do następnego roku, zamiast wykonać płytką podorywkę (...), wysuszenie i zachwaszczenie gleby będzie ogromne" – stwierdził Ardanowski.

Jak dodał, działania, które Polska ma wdrożyć zgodnie z Krajowym Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej, nie pomagają w zatrzymywaniu wody w glebie. Wyraził zarazem nadzieję, że KPS zostanie poprawiony.

Ardanowski WPR

Ustawa o małej retencji

Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przypomniał, że już kilka lat temu przygotowany został projekt ustawy o małej retencji, która znacząco upraszczała przepisy dotyczące m.in. budowy rowów melioracyjnych czy innych zbiorników na terenach rolniczych.

,,Chcemy też, na prośbę prezydenta, przeanalizować jak jest realizowane zarządzanie śródlądowymi zbiornikami wodnymi, czyli stawami i jeziorami w Polsce" – dodał.

Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP to forum konsultacyjno–doradcze. Do jej zadań należy m.in. wspieranie rolnictwa i obszarów wiejskich, organizowanie tematycznych okrągłych stołów, współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi czy przegląd rozwiązań prawnych w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich.

Oglądaj też: Ardanowski: Na naszych oczach rozsypuje się Wspólna Polityka Rolna

PAP/fot.MRiRW

 

swiatrolnika.info 2023