O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

03-02-2023

Autor: Polska Agencja Prasowa

Anna Moskwa apeluje do KE o pilne działania obniżające ceny gazu

ceny gazu

Anna Moskwa zaapelowała do Komisji Europejskiej o pilnie wdrożenie rozwiązań, które ograniczyłyby ceny gazu dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Minister klimatu podkreśliła, że przyniosłoby to korzyści europejskiej gospodarce w tym trudnym czasie. Zwróciła uwagę, że dotychczasowe działania UE w większym stopniu dotyczyły cen energii elektrycznej, natomiast w wielu państwach członkowskich równie ważna jest kwestia gazu.

Anna Moskwa zaapelowała do unijnej komisarz

PAP dotarła do pisma z apelem minister klimatu i środowiska Anny Moskwy do unijnej komisarz ds. energii Kadri Simson o podjęcie pilnych działań, które pozwoliłyby obniżyć ceny gazu dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Anna Moskwa w piśmie zwraca uwagę, że w minionych miesiącach Unia Europejska doświadczyła nienotowanego dotąd wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, spotęgowanego przez rosyjską napaść na Ukrainę. Dodała, że państwa Wspólnoty ściśle koordynowały swoje wysiłki, aby zapewnić UE bezpieczeństwo energetyczne i załagodzić wpływ wysokich cen tak na gospodarkę, jak i konsumentów.

Szefowa MKiŚ przekazała, że Polska docenia wysiłki Komisji, która poszukuje rozwiązań, aby pomóc przedsiębiorcom w poradzeniu sobie z trwającym kryzysem. 

"Należy jednak zauważyć, że skala problemu – szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw – jest tak poważna, że w mojej opinii należy podjąć dalsze pilne i zdecydowane działania" – zaznaczyła Anna Moskwa.

Zwróciła uwagę, że dotychczasowe działania UE w większym stopniu dotyczyły cen energii elektrycznej, natomiast w wielu państwach członkowskich równie ważna jest kwestia gazu. Jak wskazała, unijne przepisy pozwalają państwom członkowskim interweniować na rynku i ustalać ceny dostaw energii elektrycznej dla MŚP. Jej zdaniem taki mechanizm powinien dotyczyć również gazu dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Według minister Moskwy – jak wynika z pisma do komisarz Simson – konieczne jest zapewnienie państwom członkowskim elastyczności w doborze odpowiednich środków, które zależałyby od tego, którzy odbiorcy ponoszą największy ciężar.

Anna Moskwa Ceny gazu

Ceny gazu są kluczowym problemem MŚP

Szefowa polskiego resortu klimatu podkreśliła, że ceny gazu są obecnie kluczowym problemem z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw. Wskazała, że w niektórych branżach istotnych dla społeczności lokalnych to kwestia decydująca o możliwości dalszego funkcjonowania firm nieraz o wielopokoleniowych tradycjach.

Minister zwróciła uwagę, że w Polsce przykładem przedsiębiorstw, które najmocniej odczuwają skutki wysokich cen gazu, są piekarnie – jest ich ponad 3 tys. – wykorzystujące gaz, średnio rocznie 220 MW/h.

"Szacuje się, że ceny gazu wzrosły sześciokrotnie w porównaniu do okresu sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Aby obecnie piekarnia mogła wyjść +na zero+, średnia cena bochenka chleba w Polsce musiałaby wzrosnąć nawet trzykrotnie" – podkreśliła Anna Moskwa. Wskazała przy tym, że "taka sytuacja zmusza wielu przedsiębiorców do ogłoszenia upadłości". 

"Niestety obserwujemy wiele takich przypadków" – przyznała w piśmie do komisarz UE.

Zobacz także: Anna Moskwa: Bezpieczeństwo energetyczne jest najwyższym priorytetem rządu

Minister Moskwa zachęca Komisję Europejską do "pilnego wdrożenia rozwiązań, które doprowadziłyby do obniżenia cen gazu dla małych i średnich przedsiębiorstw". 

Jej zdaniem – jak czytamy w piśmie – umożliwienie interwencji w ceny gazu dla MŚP "przyniosłoby korzyści europejskiej gospodarce w tym trudnym czasie".

PAP/fot.Twitter/Pixabay

swiatrolnika.info 2023