O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

16-01-2022

Autor: Oliver Pochwat

Anna Gembicka: Koła Gospodyń Wiejskich wypełniają potrzeby lokalnej społeczności

Anna Gembicka

Anna Gembicka podsumowała dla portalu ŚwiatRolnika.info rok 2021 r. dla Kół Gospodyń Wiejskich. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opowiedziała również jakie wyzwania będą stały przed Kołami Gospodyń Wiejskich w 2022 r. 

Jak stwierdziła nasza rozmówczyni, ta forma inicjatywy wypełnia potrzeby lokalnej społeczności. Daje ludziom przestrzeń i strukturę do wspólnego funkcjonowania oraz realizowania wielu szeroko zakrojonych działań. Pomaga również kształcić i wspierać lokalne liderki i rozwijać przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. 

ŚwiatRolnika.info: Czy 2021 był udanym rokiem dla Kół Gospodyń Wiejskich?

Anna Gembicka: Rok 2021 był czasem wielu wyzwań z jakimi przyszło się zmierzyć Kołom Gospodyń Wiejskich w ramach swojej działalności, ale z całą pewnością można powiedzieć, że był to rok udany. 

Koła gospodyń wiejskich od 2018 roku mogą ubiegać się o pomoc finansową, a otrzymane wsparcie mogą przeznaczyć na realizację celów statutowych. W stosunku do lat poprzednich kwoty pomocy finansowej udzielanej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały w 2021 roku zwiększone o 2 tys. zł i wynoszą:

- 5 tysięcy złotych dla KGW liczących do 30 członków;

- 6 tysięcy złotych dla KGW liczących od 31 do 75 członków;

- 7 tysięcy złotych dla KGW liczących ponad 75 członków.

Na podstawie złożonych w 2021 roku wniosków wydano 10 156 decyzji przyznających pomoc finansową na realizację celów statutowych przez Koła Gospodyń Wiejskich na łączną kwotę 55 870 000 zł.

22 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Zawierała ona szereg korzystnych zmian dla KGW, takich jak m.in.: 

- Rozszerzony został katalog przychodów, które nie powodują utraty prawa do prowadzenia Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów przez koła gospodyń wiejskich. Są to: nagrody pieniężne oraz przychody z tytułu występów artystycznych;

- W ustawie wprowadzono rozwiązanie, które umożliwi kontynuowanie działalności Kołom Gospodyń Wiejskich mającym siedzibę w mieście, którego liczba mieszkańców – w wyniku różnych czynników - przekroczy 5000. Dotychczas takie Koło musiało wejść w stan likwidacji.

Ponadto od 1 stycznia 2023 r. koła będą miały możliwość składania wniosków o pomoc finansową drogą elektroniczną wraz z wymaganymi dokumentami - za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Wniosek będzie mogła złożyć osoba upoważniona przez zarząd Koła lub komitet założycielski.

W 2021 r. udało się również zrealizować wiele inicjatyw i akcji społecznych. Jednym z przedsięwzięć, skierowanych do Kół Gospodyń Wiejskich w 2021 roku, był organizowany przez Fundację State of Poland konkurs #Jabłonki2021. Wydarzenie odbyło się przy wsparciu merytorycznym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wsparciu organizacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Celem konkursu było promowanie polskich jabłek, lokalnej tradycji oraz kultury, jak również rozpowszechnianie informacji o regionalnych produktach rolnych i żywnościowych oraz metodach ich produkcji.Kola Gospodyn Wiejskich

We wrześniu 2021 roku została rozstrzygnięta kolejna - VI edycja kulinarnego konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich "Bitwa Regionów" organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ideą konkursu jest promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Tegoroczna edycja po roku przerwy spowodowanej pandemią
COVID-19 częściowo odbywała się w przestrzeni wirtualnej. Do konkursu zgłosiło się 618 zespołów. 

Dużą popularnością cieszył się projekt #SzczepimySię z KGW. Koła, które zorganizowały imprezy zachęcające do szczepień mogły liczyć na nagrody pieniężne. Program dla Kół Gospodyń Wiejskich składał się z czterech elementów:

1. Festyn #SzczepimySię z KGW

KGW mogły otrzymać 8 tys. zł na pokrycie kosztów organizacji lokalnego Festynu, którego głównym celem była promocja szczepień przeciw COVID-19.

2. Premia za Szczepienia KGW
Koła gospodyń wiejskich otrzymały premię za każdą osobę zaszczepioną pierwszą dawką podczas wydarzenia.

3. KGW na Medal #SzczepimySię
Ogólnopolski konkurs na najlepszych festyn w Polsce, gdzie za pierwsze miejsce do wygrania była kwota 100 tys. zł. 

4. Najładniejsze Zdjęcie #SzczepimySię z KGW. 

Dodatkowym elementem programu #SzczepimySię z KGW był konkurs na Najładniejsze Zdjęcie #SzczepimySię z KGW z Festynu promującego szczepienie przeciw COVID-19, gdzie zdobywca pierwszego miejsca mógł liczyć na 25 tys. zł. 

Mając na uwadze powyższe, myślę, że można z całą pewnością stwierdzić, że rok 2021 dla Kół Gospody Wiejskich był udany. 

ŚwiatRolnika.info: Jakie wyzwania stoją przez Kołami Gospodyń Wiejskich w nadchodzącym 2022 r.?

Anna Gembicka: Nie będzie przesadą, jeśli odpowiem, że będą to przede wszystkim wyzwania związane z funkcjonowaniem w rzeczywistości Covid-19. Pandemia mocno ograniczyła możliwości związane z działalnością Kół Gospodyń Wiejskich, wymuszając przeniesienie wielu aktywności do przestrzeni internetowej. Będziemy dążyć do powrotu do normalności, na co wszyscy czekamy z niecierpliwością. Działalność Kół pokazuje, że najwięcej dobrego dzieje się w momencie, kiedy wydarzenia przeprowadzane są stacjonarnie. Warto podkreślić, że w ramach działań podejmowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, organizowanych jest wiele szkoleń i warsztatów związanych z kulturą, kuchnią regionalną, które przynoszą pożądane efekty tylko wtedy, kiedy przeprowadzane są na miejscu. 

ŚwiatRolnika.info: Czy MRiRW w 2022 r. planuje "akcje promocyjną" Kół Gospodyń Wiejskich?

Anna Gembicka: Koła Gospodyń Wiejskich ujęte są w Planie Działalności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2022. W jego ramach planowane jest zapewnienie stabilnego wsparcia finansowego dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz promocja ich działalności. Umieszczenie Kół Gospodyń Wiejskich w dokumencie tego typu pokazuje jak dużą rolę KGW pełnią na polskiej wsi. Bardzo często są one głównym organizatorem wydarzeń kulturowych w regionie, dbają o kultywowanie tradycji oraz zapewniają przestrzeń do działalności społecznej mieszkańcom wsi. Dodatkowo planowana jest organizacja w poszczególnych województwach 16 Kongresów dedykowanych Kołom Gospodyń Wiejskich oraz kongresu finałowego w Warszawie.

ŚwiatRolnika.info: Czy MRiRW planuje wspierać inicjatywy tego typu?

Anna Gembicka: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma w swoich planach wspieranie tego typu inicjatyw z racji, iż działalność KGW wypełnia potrzeby lokalnej społeczności. Daje ludziom przestrzeń i strukturę do wspólnego funkcjonowania oraz realizowania wielu szeroko zakrojonych działań. Pomaga także kształcić i wspierać lokalne liderki i rozwijać przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. 

swiatrolnika.info 2023