O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

03-01-2023

Autor: Świat Rolnika

Analiza: Inflacja i ptasia grypa nadal będą wpływać na sektor drobiarski

Ptasia grypa

Według analizy przeprowadzonej przez Rabobank w 2023 roku zarówno inflacja, jak i ptasia grypa będą w dalszym wpływać na sytuację w branży drobiarskiej.

O ile ceny pasz będą nieco niższe niż w drugiej połowie 2022 r., oczekuje się, że zarówno ona, jak i inne koszty, takie jak energia i robocizna, utrzymają się na wysokim poziomie. W przypadku wirusa ptasiej grypy kluczowe znaczenie będą miały optymalne programy bezpieczeństwa biologicznego, monitorowania i kompensacji, a dalsze dyskusje na temat dostosowania szczepień jako narzędzia staną się bardziej istotne.

Czy ceny drobiu utrzymają się na wysokim poziomie?

Dla większości rynków prognozy na rok 2023 są pozytywne. Popyt pozostanie wysoki, a podaż ograniczona, ale kontekst się zmienia. Spowolnienie gospodarcze wpłynie na warunki rynkowe, a utrzymująca się wysoka inflacja będzie wywierać presję na siłę nabywczą konsumentów. Z reguły prowadzi to do wzrostu popytu na kurczaki, jajka i tańsze kawałki mięsa.

Podczas gdy coraz więcej krajów jest zagrożonych nadpodażą, oczekuje się, że światowe rynki pozostaną silne w 2023 r., a światowy popyt na drób powinien skorzystać na spadającej sprzedaży. Jednak w wielu krajach wzrost popytu będzie ograniczany przez niską podaż, która utrzyma ceny na wysokim poziomie. Chociaż kurczak jest najlepszym białkiem pod względem dostępności, rodzi to pytanie, jaką cenę konsumenci są skłonni zapłacić? Może to prowadzić do zniszczenia popytu, zwłaszcza wśród konsumentów o niskich dochodach. Dzieje się tak na całym świecie, ale szczególnie na wschodzących rynkach Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Oprócz tych zmian rynkowych producenci będą musieli stawić czoła kluczowym wyzwaniom po stronie operacyjne. A będą to: ceny pasz i energii, koszty i dostępność siły roboczej czy rozprzestrzeniająca się ptasia grypa. Choć ceny pasz będą nieco niższe niż w drugiej połowie 2022 r., oczekuje się, że pasza i inne koszty, takie jak energia i robocizna, utrzymają się na wysokim poziomie. Ponadto w niektórych regionach dostępność stada hodowlanego była ograniczona, co ograniczało ekspansję produkcji. Przodowanie pod względem wydajności, zakupów, składu paszy, bezpieczeństwa biologicznego i elastyczności może w przyszłym roku przejść długą drogę w warunkach rynkowych wysokich kosztów produkcji i cen.

ptasia grypa

Ptasia grypa będzie miała wpływ na wiele światowych rynków

RaboBank spodziewa się, że światowy handel drobiem pozostanie stabilny w 2023 r. w warunkach ograniczonej podaży, a wszyscy główni eksporterzy skorzystają z dużych wolumenów handlu i wysokich cen. Kluczowe tematy, na które należy zwrócić uwagę, to sztuczna inteligencja, interwencja rządu i dyscyplina dostaw wśród producentów. Interwencja rządu w okresach wysokich cen żywności, słabych warunków ekonomicznych i ograniczonej siły nabywczej konsumentów jest niezbędna i może obejmować środki tj. otwarcie importu lub ograniczenie eksportu, jak widzieliśmy to w 2022 r. To kolejny czynnik, który może wspierać globalnych handlowców w 2023 roku.

Ptasia grypa będzie kluczowym czynnikiem wpływającym na wiele rynków na całym świecie. Potencjalne rozprzestrzenianie się wirusa w Ameryce Południowej jest szczególnie ważne, zwłaszcza w Brazylii, która może wstrząsnąć światowymi rynkami, zwłaszcza jeśli wystąpi w kluczowych obszarach produkcyjnych w regionie południowym lub środkowo-zachodnim. Kluczowe znaczenie będą miały optymalne programy bezpieczeństwa biologicznego, monitorowania i kompensacji, a dalsze dyskusje na temat dostosowania szczepień jako narzędzia staną się bardziej istotne.

W kontekście znacznej zmienności podaży i popytu kluczowe znaczenie ma utrzymanie dyscypliny w podaży — niedawna nadpodaż w USA pokazuje, jak szybko rynki mogą się zmieniać. Kraje takie jak Brazylia i Tajlandia stoją przed rosnącymi wyzwaniami. W przypadku Tajlandii ożywienie produkcji wieprzowiny oznacza wzrost krajowej podaży mięsa. 

Czytaj też: MRiRW ostrzega: Ptasia grypa wciąż zagraża polskim hodowcom

fot.Pxhere

swiatrolnika.info 2023