Talk icon

Informacje

06-01-2023

Autor: Świat Rolnika

Alarmująca prognoza: Unijna produkcja rolna ulegnie spowolnieniu

produkcja rolna

Ostatnie dwa lata sprawiły, że zrównoważony rozwój unijnego rolnictwa został wystawiony na ciężką próbę. Według prognoz produkcja rolna w UE wyhamuje w najbliższych latach.

Wpływ na ten stan rzeczy mają zakłócenia w handlu i rosnące ceny surowców wywołane odbudową po pandemii koronawirusa. Dodatkowo wojna na Ukrainie doprowadziła do dalszego wzrostu cen surowców i energii.  W rezultacie ceny żywności gwałtownie wzrosły, a handel został dodatkowo zakłócony. Ponadto zmiana klimatu powoduje bardziej dotkliwe i ekstremalne zjawiska pogodowe oraz wybuchy epidemii chorób zwierzęcych. 

Roślinna produkcja rolna w UE zanotuje spadek

W świetle zakłóceń i w połączeniu ze zmianami tendencji konsumpcyjnych analiza przedstawiona w raporcie perspektywicznym przewiduje spowolnienie wzrostu produkcji w głównych sektorach rolnictwa UE. Przy takim zbiorze założeń prognozuje się, że produkcja rolna w przypadku części zbóż odnotuje stagnację lub niewielki spadek. Natomiast spadek produkcji mleka i mięsa jest pewny.

Przewiduje się, że do 2032 r. całkowita powierzchnia upraw zbóż w UE zmniejszy się nieznacznie do 57,2 mln hektarów z powodu ograniczenia upraw jęczmienia i kukurydzy. UE pozostanie eksporterem netto pszenicy i jęczmienia oraz importerem netto kukurydzy i ryżu. Spożycie zboża konsumpcyjnego w UE nieznacznie wzrośnie (+3,9%), ale wraz ze spadkiem wykorzystania pasz (-6,1%) oczekuje się, że ogólna konsumpcja pozostanie stabilna.

Prognozuje się również, że produkcja nasion oleistych w UE wyniesie 33,0 mln ton w 2032 r., czyli o 2,8 mln ton więcej niż w latach 2020-22 (+9,3%). Wynika to głównie z dalszego wzrostu plonów. Sytuacja pozostaje jednak różna dla każdego towaru.

produkcja rolna

Wołowina i wieprzowina zostaną wyparte przez drób?

Zrównoważony rozwój będzie odgrywał coraz ważniejszą rolę na unijnych rynkach mięsa. Produkcja rolna w przypadku mięsa stanie się bardziej wydajna i przyjazna dla środowiska dzięki rozwojowi ekologicznych i ekstensywnych systemów produkcji. Pomimo tych zmian przewiduje się, że spożycie mięsa w UE spadnie (-1,5 kg na mieszkańca rocznie), zwłaszcza wołowiny, a wieprzowina zostanie częściowo zastąpiona przez drób. 

Ten ostatni sektor jest właściwie jedynym, który rozwija się pod względem produkcji i konsumpcji. Wynika to ze zdrowszego wyglądu drobiu w porównaniu z innymi rodzajami mięsa, większej łatwości przygotowania, braku religijnych ograniczeń jego spożycia oraz relatywnie niższej ceny.

Ogólna liczba krów w UE zmniejszy się o 2,8 mln sztuk (9,1%), podczas gdy sytuacja w poszczególnych krajach UE będzie odmienna. Oczekuje się, że po wysokim poziomie w 2022 r. cena wołowiny ponownie spadnie z powodu bardziej zrównoważonej podaży i popytu. Prognozuje się, że produkcja wieprzowiny w UE będzie spadać o 1% rocznie w latach 2022-2032, co odpowiada 2,2 mln ton w całym okresie.

Przejście na dietę roślinną mogłoby zwiększyć znaczenie białkowych alternatyw dla mięsa, ale szacuje się, że nadal stanowią one bardzo mały udział w rynku.

Zobacz także: Sztuczne mięso będą stanowić 6% całego spożycia mięsa w 2030 roku

Scenariusz ekologiczny przy niższej gęstości zaludnienia

Zmniejszenie pogłowia zwierząt gospodarskich doprowadzi do zmniejszenia produkcji wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego. Oczekuje się również, że ogólna produkcja wielu roślin uprawnych zmniejszy się ze względu na zmniejszenie zapotrzebowania na pasze (np. roślin pastewnych, zbóż i roślin oleistych), natomiast wzrośnie produkcja roślin strączkowych. Oczekiwane skutki obejmują również ogólny wzrost cen producentów i konsumentów. Wzrosną ceny producentów, w szczególności wieprzowiny, jaj i wołowiny.

Zmniejszenie obsady zwierząt gospodarskich w UE mogłoby zmniejszyć średnie emisje amoniaku z rolnictwa w UE nawet o 11%, a średnie zanieczyszczenie azotanami na hektar nawet o 12%. Większe redukcje (50-60%) spodziewane są obecnie w gospodarstwach o bardzo dużym zagęszczeniu. Oczekuje się, że emisje gazów cieplarnianych w UE spadną o 2-13,8%, ale niższa produkcja rolna w UE doprowadzi również do większego importu. W rezultacie niższe emisje w UE zostaną zrekompensowane zwiększonymi emisjami w innych częściach świata, znanymi jako “wycieki emisji”.

fot.Pixabay

swiatrolnika.info 2023