Talk icon

Informacje

21-06-2022

Autor: Magdalena Podgórska

Aktualne ceny zbóż rozchwiane. Rolnicy są niezadowoleni

ceny zbóż

Handel ziarnem na krajowym rynku zbóż jest mocno rozchwiany. Ceny zbóż odzwierciedlają konsekwencje trudnej sytuacji krajowej i międzynarodowej. 

Notowane są spore rozbieżności w odniesieniu do cen oferowanych przez kupujących oraz cen oczekiwanych przez sprzedających – informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

"Niezadowolenie rolników z oferowanych cen powoduje, iż niechętnie sprzedają oni ziarno, które w znacznych ilościach zalega jeszcze w magazynach. Z drugiej strony, zapotrzebowanie na ziarno ze strony przetwórców i firm handlowych jest generalnie niewielkie. Ziarno w większych partiach kupują jedynie te podmioty, które muszą i które są gotowe zapłacić więcej" – czytamy w najnowszym opracowaniu Izby.

W kolejny rok z dużymi zapasami zbóż

Jak wskazują eksperci Izby, zapasy pszenicy, kukurydzy czy pszenżyta, z którymi wejdziemy w kolejny sezon 2022/23 będą wyraźnie większe niż w końcu minionego sezonu.
Według Izby, "do kraju cały czas dociera ukraińska kukurydza w znacznych ilościach, której cena blisko wschodniej granicy wynosiła w połowie tygodnia średnio około 1200 zł za tonę (w magazynie, po przeładunku), co wywiera presję na ceny krajowego ziarna kukurydzy, szczególnie na wschodzie i południowym-wschodzie kraju." Natomiast "niewiele dzieje się w odniesieniu do importu ukraińskiej pszenicy".

Dane Komisji Europejskiej wskazują, iż w okresie od 1 lipca 2021 do 5 czerwca br. do kraju wjechało ponad 0,5 mln ton ukraińskiej kukurydzy. Gros tego ziarna zostało sprowadzone do kraju w okresie marzec-czerwiec br.

Jakie są aktualne ceny zbóż?

Z danych Izby wynika, że w połowie ubiegłego tygodnia pszenica konsumpcyjna z ubiegłorocznych zbiorów oferowana przez przetwórców i firmy handlowe z dostawą kosztowała – 1550-1700 zł/t; pszenica paszowa – 1450-1600 zł/t; żyto konsumpcyjne - 1340-1400 zł/t; żyto paszowe – 1300-1350 zł/t; pszenżyto – 1400-1480 zł/t; jęczmień paszowy – 1350-1480 zł/t; owies paszowy - 1000-1200 zł/t. Oferowana cena kukurydzy wynosiła – 1350-1400 zł/t, a rzepaku – 3500-3850 zł/t.

Cena oferowanego przez firmy handlowe ziarna pszenicy konsumpcyjnej z nowych zbiorów z dostawą na rynek krajowy w żniwa były na poziomie 1600-1700 zł/t.

Ceny zbóż, a eksport

W pierwszych 11 miesiącach bieżącego sezonu 2021/22 (lipiec 2021 – maj 2022), eksport zbóż drogą morską wyniósł ponad 3300 tys. ton wobec 4927 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu.

W portach notuje się także spore ożywienie w załadunkach pszenicy na eksport, które w czerwcu br. drogą morską zapewne przekroczą 200 tys. ton. Obecnie w portach ładowanych jest kilka dużych statków pszenicą.

W kończącym się sezonie 2021/22, łączny eksport pszenicy z kraju wyniesie około 2,6 mln ton i będzie o 1,5 mln ton mniejszy niż w sezonie poprzednim.

Ceny zbóż ze zbiorów 2021 r., jak i tegorocznych płacone w portach są wyższe niż na krajowym rynku. Pszenica konsumpcyjna kosztuje ponad 1800 zł za tonę.

ceny zbóż

Skomplikowana sytuacja na rynku zbóż

Według analityków firmy Spark oraz IZ-P, postępujące zbiory pszenicy ozimej na południu Wielkich Równin w USA oraz wyraźne umocnienie kursu dolara do koszyka walut osłabły notowania pszenicy za oceanem. W piątek (17/06) cena pszenicy w kontrakcie lipcowym 2022 na giełdzie w Chicago wyniosła 380 dol./t i była o 3,4 proc. niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie wrześniowym 2022 spadła o 3,5 proc. i wyniosła 384,65 dol./t.

Także na giełdzie MATIF w Paryżu ceny pszenicy w ubiegłym tygodniu nieznacznie osłabły, w reakcji na wyraźny spadek cen pszenicy na giełdzie w Chicago i spadki na rynkach finansowych związane z obawami o globalną recesję. Obawy budził wpływ fali upałów na stan upraw we Francji i w Hiszpanii, a także problemy z transportem ukraińskiego ziarna. Ma to znaczny wpływ na ceny zbóż.

W piątek (17/06) cena pszenicy w kontrakcie wrześniowym 2022 na MATIF wyniosła 391,50 euro/t i była o 0,1 proc. niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie grudniowym 2022 spadła o 0,2 proc. i wyniosła 384,75 euro/t. We wtorek (21/06) cena pszenicy z dostawa we wrześniu wynosi 383 euro/t.

Najwyższą cenę tego zboża odnotowano 15 maja br. – 438,25 euro/t. Tuż przed rosyjską agresją na Ukrainę (23/02) pszenica kosztowała 294 euro/t.

Czytaj także: Ukraina straciła 460 tysięcy hektarów ziem rolnych. Pola zaminowane

PAP/IZ-P/fot. pixabay

swiatrolnika.info 2023