Talk icon

Informacje

07-12-2020

Autor: Sebastian Wroniewski

Agroturystyka – czy może funkcjonować w obecnym czasie pandemii?

Agroturystyka

Czy w okresie pandemii i obostrzeń dla branży turystycznej, dozwolona jest polska agroturystyka? Sprawdzić to postanowiła Wielkopolska Izba Rolnicza. Przepisy rozporządzenia są jasne i w jasny sposób informują kiedy dopuszczalne jest prowadzenie usług hotelarskich.

Agroturystyka w czasie pandemii

Pandemia koronawirusa wciąż szaleje na świecie, w tym również w Polsce. Polacy muszą dostosować się do utrudnień wynikających z rządowych obostrzeń i ograniczeń. Jednak czy takimi ograniczeniami objęta jest również polska agroturystyka i jest zakazana? Przyjrzeć się temu postanowiła Wielkopolska Izba Rolnicza.

Jak informuje Wielkopolska Izba Rolnicza, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, działalność obiektów noclegowych została mocno ograniczona. Wcześniej, na podstawie informacji, które przedostawały się do mediów, polska agroturystyka liczyła na to, iż mniejsze obiekty noclegowe nadal będą mogły przyjmować turystów. Teraz już wiemy, że zakaz objął całą branżę, w tym również gospodarstwa agroturystyczne.

Kolejne rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. podtrzymało aktualne ograniczenia w działalności obiektów noclegowych do 27 grudnia bieżącego roku, dlatego Ci którzy mieli zamiar spędzić tegoroczne święta bożonarodzeniowe w wiejskiej chacie agroturystycznej muszą zmienić swoje plany.

– czytamy na stronie WIR.

Piątka dla zwierząt? PSL będzie przeciwne nowej wersji ustawy

Agroturystyka zakazana, ale są wyjątki

Wprowadzone przepisy zakazują wynajmowanie Agroturystykanoclegów turystom, a więc zakazana jest również agroturystyka. Jednak wymieniono kilka wyjątków, kiedy prowadzenie usług hotelarskich jest dopuszczalne. Taka sytuacja ma miejsce wyłącznie dla gości:

  • przebywających w podróży służbowej, co oznacza, że wykonują swoje zadania zawodowe poza siedzibą pracodawcy, lub są w podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi. Można więc przyjmować osoby, które pracują zdalnie, a z różnych względów nie mają na to warunków w domu;
  • będących zawodnikami, którzy biorą udział w zmaganiach sportowych lub zgrupowaniach;
  • będących osobami wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, czyli osoby będące lekarzami, pielęgniarkami, ratownikami medycznymi, położnymi, ale również farmaceutami czy psychologami;
  • będących pacjentami i ich opiekunami, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej.

Agroturystyka może więc działać tylko i wyłącznie w oparciu o wyżej wymienione wyjątki. By móc zapewnić zakwaterowanie takim osobom, konieczne jest przedstawienie przez nie odpowiednich dokumentów. Może to być oświadczenie gościa albo zaświadczenie, które zostanie wystawione przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub przez związek sportowy.

wir.org.pl/fot.Wikimedia/Pixabay

swiatrolnika.info 2022