O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

20-12-2021

Autor: Monika Faber

Agrofagi ziemniaka – weź udział w konsultacjach Komisji Europejskiej

Agrofagi ziemniaka

Agrofagi ziemniaka i sposób ich walczania będzie tematem konsultacji organizowanych przez Komisję Europejską.

Konsultacje Komisji Europejskiej będą o nowych przepisach dotyczących następujących agrofagów: bakterii Clavibacter sepedonicus (sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka), bakterii Ralstonia solanacearum (sprawcy śluzaka), grzyba Synchytrium endobioticum (sprawcy raka ziemniaka), nicieni Globodera pallida i Globodera rostochiensis (mątwika agresywnego i mątwika ziemniaczanego).

Znaczenie nowych przepisów dla polskiego rolnictwa

Dla polskiego rolnictwa najważniejsze są rozstrzygnięcia związane z projektem dotyczącym bakteriozy pierścieniowej, to jedna z przypadłości jakimi są agrofagi ziemniaka. Dzięki staraniom polskiej administracji uzyskano kolejne istotne uproszczenia zasad wysyłki ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich.

Zniesiono dodatkowe wymagania obowiązujące dotychczas przy wysyłce sadzeniaków ziemniaka. Polskie sadzeniaki obowiązywać będą takie same wymagania, jak sadzeniaki z innych państw członkowskich, tzn. zaopatrzenie wyłącznie w paszport roślin połączony z etykietą nasienną. Ziemianki towarowe będą wymagały zaopatrzenia w paszport roślin, który będzie mógł zostać wydawany także przez upoważnionego producenta lub dystrybutora, a nie jak dotychczas w zaświadczenie wydawane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Zniesiony będzie obowiązek informowania państwa docelowego o wysyłce. Wprowadzane rozwiązania będą miałyAgrofagi ziemniaka 02 charakter tymczasowy. Warunkiem wydania paszportu roślin będzie przeprowadzenie urzędowych badań wysyłanych ziemniaków lub urzędowe uznanie miejsca produkcji za wolne od bakteriozy pierścieniowej. Zniesienie ww. wymagań będzie wymagało dalszej poprawy stanu fitosanitarnego upraw.

Agrofagi ziemniaka – jak wziąć udział w konsultacjach?

Jak wziąć udział w konsultacjach?
Głos organizacji rolniczych i samych producentów rolnych, którzy najlepiej znają wszystkie uwarunkowania branży, powinien być szczególnie istotny w ramach dalszych prac nad projektami.

Ministerstwo zachęca więc wszystkich związanych z produkcją ziemniaka do czynnego udziału w procesie konsultacji, z wykorzystaniem strony internetowej Komisji Europejskiej – za pośrednictwem linków do projektów dotyczących zwalczania poszczególnych przypadłości jakimi są agrofagi ziemniaka:

bakterii Clavibacter sepedonicus (sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka),

bakterii Ralstonia solanacearum (sprawcy śluzaka),

grzyba Synchytrium endobioticum (sprawcy raka ziemniaka),

nicieni Globodera pallida i Globodera rostochiensis (mątwika agresywnego i mątwika ziemniaczanego).

Termin konsultacji społecznych upływa 11 stycznia 2022 r.

Czytaj również: Jak przechowywać ziemniaki? Poznaj ważne wskazówki

Gov.pl/ fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023