Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Anna Kołcon 2017-03-13 18:03:09

Ile zarabia rolnik?

Ile zarabia rolnik?

Gospodarstwa w Polsce są zróżnicowane pod względem wielkości i struktury. Jak określić w związku z tym wspólny średni dochód dla wszystkich rolników? Co wlicza się do rolniczych dochodów? Co na nie wpływa? I czy rolnicy faktycznie mają tak dobrze? Na te pytania odpowiadał dziennikarce strefaagro.pomorska.pl, Agacie Wodzień, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej Jacek Podgórski.

Gospodarstwa w Polsce są zróżnicowane pod względem wielkości i struktury. Jak określić w związku z tym wspólny średni dochód dla wszystkich rolników? Co wlicza się do rolniczych dochodów? Co na nie wpływa? I czy rolnicy faktycznie mają tak dobrze? Na te pytania odpowiadał dziennikarce strefaagro.pomorska.pl, Agacie Wodzień, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej Jacek Podgórski.

 

Jak często rozbrzmiewa w uszach osób związanych z rolnictwem opinia o tym, że "rolnicy to mają dobrze, bo dostają dopłaty, a do tego płacą niskie składki do KRUS", trudno zliczyć. Czy faktycznie jest ona zasadna?

 

– Zdecydowanie nie jest tak różowo, choć rzeczywiście, niejednokrotnie możemy spotkać się z opiniami podobnymi do tej. Rolnictwo jest jednym z sektorów kluczowych dla właściwego funkcjonowania państwa, ale także jednym z najmniej stabilnych, gdy weźmiemy pod uwagę zagrożenia, z którymi musi się ono mierzyć w zasadzie na każdym kroku. Rolnictwo to niełatwy kawałek chleba, ale należy powiedzieć uczciwie, że wszystko zależy od indywidualnych kroków podejmowanych przez konkretnych przedsiębiorców, bo rolnik takim właśnie przedsiębiorcą musi być – w innym przypadku często podpisuje na siebie wyrok, którego konsekwencją będzie stopniowe ograniczanie produkcji

 

 

– tłumaczy Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej.

 Główny Urząd Statystyczny przekazuje każdego roku informację na temat tego, jaki jest przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego. W 2015 roku wyniósł on 1975 zł, rok wcześniej 2506 zł. Z kolei Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zaznacza, że sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych zależy od wielu czynników, zarówno takich, na które gospodarstwo ma wpływ, jak i od niego niezależnych.

 

– Nie da się jednoznacznie określić takiej kwoty, bo każde gospodarstwo jest inne. Tak jak powiedziałem... istnieje zbyt wiele czynników różnicujących pojedyncze przypadki. Rynek jest zmienny, wiele zależy od powierzchni areału, skali hodowli, działalności w ramach konkretnej branży rolnej, uzależnionych od niej dopłat, warunków atmosferycznych i wielu innych czynników. Istnieją gospodarstwa, których dochód liczony jest w milionach – raczej nie w kilku – ale są także takie, które ledwo wiążą koniec z końcem. Sytuacja jest paralelna wobec tego, co dzieje się np. w branży handlowej, spożywczej. Mały sklepik rodzinny będzie przynosić raczej mniejszy zysk niż sieć hipermarketów. Tak funkcjonuje rynek

 

 

– wyjaśnia Podgórski.

 FADN to europejski system, który zbiera i wykorzystuje dane rachunkowe z gospodarstw rolnych. W Polsce wyniki jego pracy publikuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB jako Agencja Łącznikowa. Wyniki standardowe za rok obrachunkowy 2015 wskazują, że w naszym kraju prowadzi się ponad 1,5 mln gospodarstw. Niemal połowa z nich (49 proc.) to gospodarstwa mieszane, kolejnych 20 proc. stanowią uprawy polowe, 13 proc. krowy mleczne, po 5 proc. użytki trwałe i zwierzęta trawożerne, 4 proc. uprawy ogrodnicze i pozostały 1 proc. zwierzęta ziarnożerne. Powierzchnia ziemi użytkowanej rolniczo to prawie 14,5 mln ha. Polski FADN wskazuje też liczbę zwierząt przeliczeniowych, których w 2015 roku było niemal 10,4 mln sztuk.

 

– Zasada jest prosta i opiera się na założeniach proporcjonalności. Im większe gospodarstwo, im wyższy stopień jego mechanizacji, im większy stopień znajomości rynku, im silniej ugruntowana wiedza na temat upraw i hodowli, tym stabilniejsze i bardziej dochodowe gospodarstwo rolne. To, oczywiście, przekłada się bezpośrednio na sytuację samego rolnika. Możliwości jest mnóstwo i widać, że osoby, które potrafią się w ich siatce odnaleźć, radzą sobie wyśmienicie, choć nie zawsze bez problemów. Z drugiej strony nie da się w pełni zabezpieczyć przed takimi zagrożeniami jak przymrozki, susza, nawalne deszcze, grad czy choroby zwierząt. Rolnicy rzeczywiście korzystają z dopłat i rekompensat, do tego dochodzi KRUS – błędnie interpretowany jako system niesprawiedliwy, ale nie zapominajmy o jednym – z pracy rolników korzystamy wszyscy

 

 

– podkreśla dyrektor IGR.

 Obliczenie dochodów rolnika nie należy do prostych zadań. czy powinno się w ty procesie uwzględniać dopłaty i rekompensaty? Przecież Trafiają one na konto gospodarza i służą mu.

 

– A czy dopłaty powinniśmy wliczać do dochodu? I tak i nie. Właściwie wykorzystane, przekładają się na rozwój gospodarstw oraz bezpośrednich zysków, ale taka właśnie powinna być ich rola. Dopłaty można zmarnować, ale także sprawić, że zadziałają jak trampolina. To sprawa indywidualna

 

 

– zauważa rozmówca strefaagro.pomorska.pl.

 

– Przypomnę, że celem PROW jest stworzenie warunków do późniejszego samodzielnego i ustrukturyzowanego rozwoju. Podniesienie konkurencyjności, jakości życia na obszarach wiejskich, dbałość o środowisko czy idea partnerstwa terytorialnego to elementy, które, przy właściwym systemie wdrażania, dają wędkę, a nie rybę. MRiRW dba zresztą o progresywną absorpcję środków z PROW tak, by wykorzystać program do maksimum. Zawsze pozostają też przecież fundusze z budżetu państwa

 

– dodaje.

 Zarobki rolników charakteryzują się dużą nieregularnością. Sprzedaż efektów ich pracy nie odbywa się przecież co miesiąc czy tydzień. Do tego dochodzą klęski, które niszczą uprawy oraz choroby powodujące straty w zwierzętach. Ponadto na dyktowane ceny wpływa sytuacja na rynku europejskim i światowym.

 

– Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, co daje nam, albo dawało, bo za moment nie będziemy już beneficjentem tego uczestnictwa, wiele korzyści, ale i jeszcze więcej zobowiązań i zależności. Prosty przykład. Unia Europejska zniosła bariery celne na niektóre produkty rolno-spożywcze z Ukrainy. Co w tej sytuacji ma zrobić rolnik ze wschodu Polski, kiedy nie jest w stanie podjąć konkurencji cenowej z ukraińskim producentem? A nie jest w stanie... Podobna sytuacja dotyczyła rynku mleka i ustalanych odgórnie kwot mlecznych. Teraz sytuacja tego sektora uległa znacznej poprawie, ale problemy były – mimo tego, że polscy eurodeputowani nie zgadzali się z przyjętymi regulacjami. Nie na wszystko zatem mamy wpływ, jeśli idzie o sferę europejskiej polityki rolnej

 

– zaznacza dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej.

 

– Polski rolnik zarabia jednak, i mówię to z nieskrywanym rozżaleniem, znacznie mniej niż jego kolega z zachodu Europy, nie wspominając już o zarobkach w USA czy Kanadzie. Składa się na to wiele czynników, ale za kluczowe uznałbym rozdrobnienie gospodarstw, z jakim borykamy się od czasów powstania, a potem upadku PGR-ów, oraz brak spółdzielczego gospodarowania. Zaledwie 30 proc. polskich gospodarstw to tak zwane gospodarstwa duże, czyli o powierzchni przekraczającej 50 ha. W Niemczech czy Francji ten odsetek jest znacznie wyższy. W Kanadzie natomiast średnia wielkość gospodarstwa wynosi 100 ha. Trudno konkurować z tak ustrukturyzowaną kulturą agrarną. Wielkość gospodarstw przekłada się na ich produktywność, a jeśli dodamy do tego dobrze rozwiniętą spółdzielczość we wspomnianych państwach, łatwo zauważymy pewną przewagę nad naszym rodzimym rolnictwem. Spółdzielczość wymaga wprawdzie wzajemnego zaufania, ale przynosi wymierne korzyści w postaci silniejszej pozycji negocjacyjnej w sprawie cen zbytu czy zakupu oraz choćby niższych kosztów transportu i możliwości dotarcia do rynków globalnych

 

– porównuje sytuacje polskich i zagranicznych rolników Jacek Podgórski.

 

Cały artykuł


strefaagro.pomorska.pl/AZK/Fot. pixabay.com


Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.