PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Trzoda chlewna / Ubój świń w niebieskiej strefie ASF. Zasady wyznaczania zakładów

Ubój świń w niebieskiej strefie ASF. Zasady wyznaczania zakładów

Autor: Alicja Ostrowska 2020-12-28 06:18:10
Ubój świń

Zasady wyznaczania zakładów prowadzących ubój świń pochodzących z obszaru zagrożenia (strefa niebieska) oraz poddających takie tusze wieprzowe dalszej obróbce określa Załącznik do pisma GIWbż.432.6.2020.1, z dnia 1 grudnia 2020 roku. Poniżej znajduje się lista przepisów tę skomplikowaną kwestię, która powiązana jest z licznymi zasadami bezpieczeństwa. 

Ubój świń – które rzeźnie wymagają wyznaczenia?

Wyznaczenia wymagają rzeźnie, zakłady rozbioru i zakłady przetwórstwa zlokalizowane w obszarze zagrożenia oraz poza nim, jeżeli zamierzają prowadzić ubój świń, rozbiór i przetwórstwo mięsa świń z obszaru zagrożenia. Obowiązek wyznaczenia dotyczy również wszystkich ww. zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożenia, jeśli prowadzą ubój świń i/lub dalszą obróbkę mięsa świń pochodzących spoza obszaru zagrożenia – czytamy w komunikacie KZP-PTCH.

Wyznaczenie dokonywane jest na wniosek podmiotu. Pomimo braku przepisu rozstrzygającego formę zatwierdzenia, powinno to być realizowane w drodze decyzji administracyjnej, ze względu na nakładanie na zakład szczególnych obowiązków i zasad postępowania związanych z występowaniem ASF. Taka forma pozwala również na ewentualne odwołania i prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spełniania wymogów dot. ASF – dodają eksperci.prrs swinia

Ubój świń – co należy dołączyć do wniosku?

Pomiot do wniosku dołącza opis (lub procedurę) tworzony w ramach dobrej praktyki produkcyjnej i dobrej praktyki higienicznej, który opisuje:

• sposób zapewnienia rozdziału uboju, rozbioru i przetwórstwa mięsa świń pochodzących z obszaru zagrożenia, od tych pochodzących z innych obszarów,
• sposób zapewnienia rozdziału zbierania i utylizacji UPPZ (w tym treści jelit) pozyskanych ze świń pochodzących z obszaru zagrożenia, od tych pochodzących z innych obszarów;
• sposób zapewnienia pełnego rozdziału produkcji, identyfikacji i rozchodu mięsa i produktów mięsnych znakowanych znakiem identyfikacyjnym w kształcie koła lub pięciokąta, jeśli ma zastosowanie, od tych znakowanych znakiem owalnym;
• zasady dystrybucji świeżego mięsa opatrzonego znakiem owalnym (brak ograniczeń w handlu wewnątrz UE, ale z możliwymi ograniczeniami przy eksporcie do państw trzecich, zgodnie z wymaganiami danego państwa trzeciego), okrągłym (dystrybucja wyłącznie na terytorium Polski) oraz, jeśli dotyczy, pięciokątnym (dystrybucja wyłącznie na obszarze zagrożenia, na terenie którego zlokalizowany jest zakład produkcyjny).

Czytaj także: Jan Krzysztof Ardanowski o Radzie ds. Rolnictwa: prawo nie może być tworzone bez konsultacji z rolnikami

Ubój świń, a wyznaczanie zakładów. Zadania PLW

Wyznaczenie zakładu, który w ramach standardowych kontroli spełniania wymagań UE nie wykazywał znaczących odchyleń od wymaganych prawem standardów zapewnienia bezpieczeństwa żywności, nie musi być poprzedzone kontrolą na miejscu, a jedynie analizą przedstawionej dokumentacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, powiatowy lekarz weterynarii zastrzega sobie prawo kontroli na miejscu – czytamy w komunikacie KZP-PTCH.

Powiatowy lekarz weterynarii po wyznaczeniu zakładu, odnotowuje w rejestrze fakt wyznaczenia na podstawie decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709/UE w Rejestrze Podmiotów Paszowych, Utylizacyjnych i Żywnościowych (RPPUiŻ). Dodatkowo wysyła informację do Głównego Lekarza Weterynarii za pośrednictwem wojewódzkiego lekarza weterynarii o zakresie wyznaczenia – dodają eksperci.

KZP-PTCH/fot. pixabay

 


Autor: Michał Rybka

USDA: Unijny eksport wieprzowiny będzie największym na świecie


Autor: Świat Rolnika

POLPIG: Nie karzmy rolników, którzy walczą z ASF


Autor: Świat Rolnika

Łupież różowy – niegroźna choroba występująca u świń


BULT SMOGOWICZE