PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Trzoda chlewna / Transport świń z obszarów objętych ograniczeniami II do rzeźni

Transport świń z obszarów objętych ograniczeniami II do rzeźni

Autor: Monika Faber 2022-01-14 14:15:00
Transport świń

Transport świń z obszarów objętych ograniczeniami II do rzeźni to zagadnienie, które zaprząta głowę wielu polski rolnikom, by móc dalej dystrybuować świeże mięso.

Przed wywozem świń z obszaru z ograniczeniami II do rzeźni zlokalizowanej, poza tym obszarem nie ma konieczności spełnienia wymogu art. 15 ust. 1 – „utrzymywanie świń w gospodarstwie przez co najmniej 30 dni lub od urodzenia, jeśli młodsze, nie wprowadzano świń z obszaru II, III. Jednakże takie mięso jest znakowane kołem i może być dystrybuowane tylko na terenie kraju.”

Przepisy regulujące transport

Jak podaje portal polpig.pl „Przepisy rozporządzenia wykonawczego Komisji 2021/605 w Sekcji 5 określają m.in. warunki stosowania odstępstw zezwalających na przemieszczania przesyłek świń pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami II poza ten obszar. Zgodnie z art. 24 ww. rozporządzenia w przypadku przemieszczeń świń z gospodarstw położonych na obszarze II, poza ten obszar do rzeźni w celu natychmiastowego uboju nie jest wymagane spełnienie wymagań, o których mowa w art. 15 ust. 1 lit a ww. rozporządzenia.”MRiRW transport swin 01

„Niemniej jednak w kwestii znakowania świeżego mięsa, produktów mięsnych, w tym osłonek pozyskanych od świń z obszaru II, należy brać również pod uwagę przepisy zawarte w Sekcji 10, która precyzuje szczegółowe warunki odstępstw zezwalających na przemieszczanie świeżego mięsa, produktów mięsnych, w tym osłonek pozyskanych od świń utrzymywanych na obszarach II i III. W tym konkretnym przypadku należy uwzględnić również przepisy zawarte w art. 38 oraz 39 ww. rozporządzenia.” – dodaje portal.

Transport świń z terenu z ograniczeniami

Transport świń jest regulowany przez szereg rozporządzeń, „zgodnie z art. 39 rozporządzenia wykonawczego Komisji 2021/605, jeżeli świnie pochodzące z obszaru objętego ograniczeniami II spełniają tzw. warunek pochodzenia z art. 15 ust. 1 lit a ww. rozporządzenia oraz pozostałe wymagania tego artykułu są spełnione, to świeże mięso znakowane jest znakiem weterynaryjnym w kształcie owalu.” Dystrybucja tych oznaczonych produktów może odbywać się bez ograniczeń, z wyjątkiem państw trzecich, które zabraniają importu tych produktów.

Natomiast jeżeli nie są spełnione wymagania art. 15 ust 1 lit a rozporządzenia wykonawczego Komisji 2021/605, ale świnie z obszaru objętego ograniczeniami II i rzeźnia spełniają wymagania, o których mowa w art. 38 ww. rozporządzenia, Świeże mięso jest następnie znakowane znakami weterynaryjnymi w kształcie koła. Dystrybucja tych znakowanych produktów pochodzenia zwierzęcego jest ograniczona do terytorium Polski.

Czytaj również: Pomoc dla producentów świń dotkniętych ASF w 2021 roku

Polpig.pl/fotpixabay