PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Trzoda chlewna / Rynek trzody chlewnej podsumowany przez Wielkopolską Izbę Rolniczą

Rynek trzody chlewnej podsumowany przez Wielkopolską Izbę Rolniczą

Autor: Monika Faber 2021-12-30 09:30:00
Rynek trzody chlewnej

Rynek trzody chlewnej w 2021 był wyjątkowo trudny dla hodowców. Wielu z nich zmaga się z rosnącymi kosztami produkcji, które są spowodowane występowaniem ASF.

W 2021 roku odnotowano 124 ogniska ASF – najwięcej, bo, aż 54 ognisk w województwie podkarpackim, 20 ognisk ASF w województwie warmińsko-mazurskim, 12 w dolnośląskim, oraz niestety Wielkopolski również wirus nie ominął i stwierdzono w naszym województwie 9 ognisk. W wyniku wystąpienia wszystkich ognisk utylizacji zostało poddanych 42 559 zwierząt.

Afrykański pomór świń nie ustaje

Rynek trzody chlewnej przechodzi kryzys związany z występowaniem ASF. Od początku stycznia do 30 listopada 2021 r. w Polsce zlikwidowanych zostało blisko 31,5 tys. stad trzody chlewnej. W przeciągu tych 328 dni, codziennie likwidowanych było 96 stad. Głównym powodem zamykania polskich gospodarstw był szalejący i rozprzestrzeniający się wirus ASF.

Na początku stycznia 2021r. w Polsce pogłowie trzody chlewnej liczyło 11 266 700 sztuk, natomiast według statystyk Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dzień 30 listopada 2021 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 9 906 536 sztuk - spadek o 12,07%.

Tylko trzy z szesnastu województw stwierdzono zwiększenie pogłowia trzody chlewnej: lubuskie – o 8 614 szt., opolskie – o 7 968 szt. oraz pomorskie – o 3 775 szt. W pozostałych województwach zaobserwowano spadek pogłowia trzody chlewnej, największy w województwach: podkarpackim (21,2% - 34 051 szt.), wielkopolskim (21% - 665 956 szt.) oraz łódzkim (18,2% - 222 914 szt.). Niestety obecna sytuacja w sektorze trzody chlewnej powoduje, że mamy do czynienia z najniższym pogłowiem trzody chlewnej od 70 lat.

W pierwszym tygodniu stycznia 2021r. średnia cena skupu tucznika (netto) w wadze żywej kształtowała się na poziomie 3,55 zł/kg. i była na takim samym niskim poziomie jak w przypadku ostatniego notowania w roku 2020 (28.12.).

Rynek trzody chlewnej w Wielkopolsce

Wielkopolska charakteryzuje się wysokim poziomem kultury rolnejRynek trzody chlewnej 01 i skoncentrowaną hodowlą – zwłaszcza trzody chlewnej, która jest głównym źródłem utrzymania wielu gospodarstw w Wielkopolsce. Rynek trzody chlewnej jest dobrze rozwinięty. Wielkopolska Izba Rolnicza, jako samorząd terytorialny, który regularnie i nieprzerwanie pomaga rolnikom, zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 18 stycznia 2021 r. z prośbą o przygotowanie pomocy dla rolników dotkniętych drugą falą, a także o ponowne wystąpienie do Komisji Europejskiej o uruchomienie programu prywatnego przechowalnictwa wieprzowiny. . Tragedia trudnej sytuacji rynkowej wiąże się również z rolnictwem w Wielkopolsce, ze względu na wielkość stada i liczbę gospodarstw prowadzących ten rodzaj produkcji. Sytuację na rynku wieprzowiny dodatkowo pogarsza niekontrolowany import z krajów UE. Dania, gdzie zakłady przetwórcze polegają na „łatwych dochodach”. Sytuacja nie była korzystna ze względu na ograniczony handel i zamykanie sklepów spożywczych.

12 lutego 2021r. Wielkopolska Izba Rolnicza wystosowała pismo do Głównego Lekarza Weterynarii – Pana Bogdana Konopki w sprawie konsultacji z Wojewódzkimi Lekarzami Weterynarii w woj. zachodniopomorskim, lubuskim oraz dolnośląskim w sprawie zmiany sposobu walki z ASF i zdecydowanego ograniczenia populacji dzików oraz zwrócono się z wnioskiem o wprowadzenie przepisów nakazujących powiatowym lekarzom weterynarii czasowe ograniczenie wstępu do lasu w związku z ASF.

18 marca 2021r. stwierdzono pierwsze ognisko afrykańskiego pomoru świń wśród świń – w gospodarstwie, w którym utrzymywano 16.566 świń, położonym w miejscowości Niedźwiady, gmina Świebodzin, powiat świebodziński, województwo lubuskie.

Od kwietnia obowiązywało rozporządzenie wykonawcze Komisji (RWK) 2021-605 z dnia 7 kwietnia 2021r. ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Mają być one stosowane przez państwa członkowskie UE dotknięte tą chorobą, na których terytorium występują obszary objęte ograniczeniami I, II lub III. Nowe wytyczne zmieniają zakres bioasekuracji ferm trzody chlewnej. Tak więc WIR wspólnie z władzami weterynaryjnymi zorganizował cykl spotkań szkoleniowych na temat powiatu w tym zakresie. Wszystkie spotkania odbyły się pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego, Pana Michała Zielińskiego. Cykl spotkań rozpoczął się 26 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury Zagórów w powiecie słupckim. Spotkania odbywały się również w czerwcu i lipcu. W sumie odbyły się 3 szkolenia dla rolników z całej Wielkopolski, w których wzięło udział ponad 1100 osób.

Wielkopolski rynek trzody chlewnej w drugiej połowie 2021 roku

20 lipca 2021r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło (na polecenie Ministra) informację o opracowaniu nowego planu, który ma skutecznie walczyć z ASF. Następnie przedstawione zostały nowe założenia programu, które będą dotyczyły zarówno tych instrumentów finansowych, które już były stosowane oraz nowych rozwiązań, które mają służyć rolnikom skutecznie zwalczyć ASF w naszym kraju. Wielkopolska Izba Rolnicza po szczegółowym przeanalizowaniu programu, zgłosiła szereg uwag, a najbardziej podsumowującą te działania jest uwaga „za mało i za późno”.

Ceny zakupu spadały z tygodnia na tydzień, będąc (i nadal są) na bardzo niskim poziomie. Ceny skupu są oferowane za kg tuczników od 3 zł do maksymalnie ,50 zł, a ceny te nie uwzględniają nawet kosztów produkcji nie mówiąc już o zysku. Z analiz Wielkopolskiej Izby Rolniczej wynika, że w zależności od systemu utrzymania rolnik traci około 150-200 zł na sprzedanym tuczniku. Kolejne gospodarstwa w Polsce przechodziły kryzys, a producenci oraz hodowcy świń nie znali dnia ani godziny, kiedy ASF zaatakuje ich gospodarstwo. Producenci musieli mierzyć się z niespotykanymi do tej pory i w takiej skali, podwyżkami cen pasz, zbóż czy też energii.

Debata na temat rynku trzody chlewnej

26 października Wielkopolska Izba Rolnicza pod patronatem medialnym Top Agrar Polska zorganizowała debatę pt. „Aktualna sytuacja na rynku trzody chlewnej i problemy ze zwalczaniem ASF”. Debata dzieliła się na dwie części: najpierw swoje wystąpienia przygotowali prelegenci, wśród których byli m.in.: Zbigniew Król – Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu, Tomasz Wielich – kierownik zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu, dr Mikołaj Jakubowski – Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Poznaniu oraz Prezes Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej – Grzegorz Majchrzak.

Po części wystąpień nastąpiła część dyskusyjna z hodowcami i rolnikami. Rolnicy jednym głosem mówili, iż ich gospodarstwa znajdują się nad przepaścią i nikt nie chce im pomóc. Każdego dnia mają w oczach lęk i obawę, co nastąpi w kolejnych dniach. Hodowcy zauważają, że kontrole w ich gospodarstwach są ciągłe i dotyczą kontroli głównie w dokumentacji, a nie praktyce prawidłowej bioasekuracji. Rolnicy oczekują, że będą realistycznie poinformowani w procesie sprawdzania, co robią źle. To oni - rolnicy, hodowcy, najbardziej troszczą się o dostosowanie zasad bezpieczeństwa, bo nie mogą dopuszczać do jakichkolwiek luk. Niestety hodowca poinformował Inspektora Weterynarii, który nie odpowiedział, gdy dwie trzecie krów padło w miejscowym gospodarstwie. Żałują, że Inspektor nie reaguje na ciągłe sygnały od hodowców. Dla rolników działalność jest podstawą egzystencji i chcą dalej działać, jednak jak zauważył jeden z uczestników spotkania, biznes staje się „ciekawym hobby”, kosztowną zabawą” i niestety muszą się do tego przyczynić ten. Producenci rolni podkreślali, że są na spotkaniach z władzami, ale nic nie dają i nic na tych spotkaniach nie zyskują.

2 grudnia 2021r. nowy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryk Kowalczyk ogłosił pomoc finansową dla producentów trzody chlewnej w formie dopłaty w wysokości 1000 zł do lochy i w powiązaniu z produkcją prosiąt. Była to realizacja jednego z postulatów, który od lat składa m.in. Wielkopolska Izba Rolnicza. Uznaliśmy, że zaproponowana forma pomocy jest ruchem w dobrym kierunku, jednakże zdaniem samorządu rolniczego warunki przyznawania tej pomocy wymagają korekt. Przede wszystkim pomoc ta powinna mieć charakter długofalowy, a nie jednorazowy. Wielkopolska Izba Rolnicza w piśmie do Ministra zaproponowała wydłużenie terminu urodzenia prosiąt w wspieranym gospodarstwie rolnym do końca 2022 r. lub ogłoszenie, że po zakończeniu tego naboru wniosków odbędzie się kolejny. O szczegółach naszej interwencji mogą Państwo przeczytać tutaj.

W grudniu obserwujemy poziom cen skupu tucznika podobny do tego, który był w połowie września – (notowanie 13.12.) 4,33 zł/kg. Ceny wieprzowiny są w tym czasie wyższe, głównie ze względu na zwiększony popyt na mięso przed świętami Bożego Narodzenia. Choć cena zakupu wzrosła, nadal nie rekompensowała kosztów produkcji. Niestety straty producentów są z miesiąca na miesiąc wyższe, bo ceny energii i pasz są potwornie wysokie. Eksperci przewidują, że w II i III kwartale 2022 r. cena skupu świń może być wyższa od obecnej ceny ofertowej.

Czytaj również: Henryk Kowalczyk: Rok 2022 to walka z ASF i likwidacja jego wirusa

Wir.org.pl/fot.pixabay