PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Trzoda chlewna / Polski Związek Łowiecki podsumował swój wkład w walkę z wirusem ASF

Polski Związek Łowiecki podsumował swój wkład w walkę z wirusem ASF

Autor: Michał Rybka 2022-03-04 19:00:00
ASF

Ostatnie miesiące były okresem wzmożonej walki z wirusem ASF, który na terenie całej Polski dziesiątkował stada trzody chlewnej. W pomoc angażowało się PZŁ.

W mioniony czwartek Polski Związek Łowiecki w swojej głównej siedzibie, w Warszawie, zorganizował podsumowanie trzymiesięcznego „Ogólnokrajowego skoordynowanego programu zwalczania Afrykańskiego pomoru świń poprzez odstrzał, poszukiwanie padłych dzików i ich szczątków w ramach polowań zbiorowych”.

Myśliwi zaangażowali się w walkę z wirusem

W podsumowującym spotkaniu wzięli udział łowczy krajowy Paweł Lisiak, europoseł Andżelika Możdżanowska (czynnie wspierająca działania myśliwych w tym zakresie), członkowie Interdyscyplinarnego Zespołu ds. walki z ASF przy ZG PZŁ, łowczowie okręgowi z najbardziej narażonych terenów oraz przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska Hubert Hamulecki.

Na początku spotkania łowczy krajowy podkreślał rolę myśliwych w oddziaływaniu na ekosystem oraz dziękował wszystkim zaangażowanym w walkę z wirusem.

„Szanowni Państwo, drodzy Koleżanki i Koledzy w pierwszych słowach chciałbym skierować podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz polskiego rolnictwa i utrzymania trzody chlewnej w naszym kraju. Dziękuję Koleżankom i Kolegom, którzy w sposób efektywny walczą dzień i noc z wirusem ASF, dzięki czemu nasze rolnictwo ponosi mniejsze i bardziej ograniczone straty. Dziękuję współtwórczyni tego programu, który zakończył się efektywnym wynikiem, Pani Europoseł Andżelice Możdżanowskiej, która nie szczędziła swojego czasu, by wspomóc nas myśliwych w tym programie. Sama jego idea spowodowała, że pokazaliśmy jaka jest rola myśliwych w społeczeństwie” – mówił Paweł Lisiak, przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ.

Z kolei Andżelika Możdżanowska doceniła wkład i ogrom pracy wykonanej przez PZŁ w kontekście walki z wirusem.

„Nie osiągnęlibyśmy tak dobrych wyników bez zaangażowania wszystkich łowczych okręgowych, zarządów okręgowych, konkretnych myśliwych z kół łowieckich, za co bardzo wszystkim dziękuję. Mogę obiecać, że nie spoczniemy na efektach tych działań” – zepewniała wiceprzewodnicząca Intergrupy Parlamentu Europejskiego „Różnorodność biologiczna. Łowiectwo. Tereny wiejskie”.

Wkład myśliwych w walkę z wirusem ASF

„Ogólnokrajowy skoordynowany program zwalczania ASF poprzez odstrzał, poszukiwanie padłych dzików i ich szczątków w ramach polowań zbiorowych” był planem, który został wypracowany w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu ds. walki z Afrykańskim pomorem świń przy ZG PZŁ. Głównymi celami programu jak największe zaangożowanie sie myśliwych w zintensyfikowany odstrzał dzików w czasie polowań na terenie całego kraju. Termin wykonywania planu obejmował czas od 30 października 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

Oficjalne dane opublikowane przez PZŁ pokazują, że myśliwi podczas realizowania projektu przepracowali ponad 2,5 miliona godzin. Z kolei koszty transportu oraz amunicji jak i sama wartość wykonanej przez nich pracy wyniosła 58 000 000 zł.  Ponadto zarówno dzierżawcy, jak i zarządcy obwodów łowieckich w związku z realizacją programu ponieśli wydatki w wysokości 42 000 000 zł. Biorąc pod uwagę wszystkie ww. koszty można szacować, że Polski Związek Łowiecki i zrzeszeni w nim myśliwi wydali kwotę w wysokości 100 000 000 zł.

ASFźródłą danych: pzlow.pl

“Myśliwi w całej Polsce pokazali ile angażują swoich środków, czasu prywatnego i pieniędzy na walkę z tym co prześladuje polskie rolnictwo. Pokazaliśmy jak w sposób zorganizowany takie akcje mogą przebiegać. Wypracowaliśmy system monitorowania, który pokazuje jak mocno zaangażowani są myśliwi” – podsumował na czwartkowym spotkaniu Paweł Lisiak.

Czytaj także: PZŁ: Myśliwi angażują się w walkę z wirusem ASF

źródła: pzlow.pl/ fot. pixabay
 


Rynek trzody chlewnej w UE pełen komplikacji przez ASF i COVID-19

Autor: Emilia Gromczak 2022-07-01 01:02:00

Wykryto kolejne ognisko ASF w Polsce. Koszmar hodowców powraca

Autor: Kamila Ciężka 2022-06-30 12:30:00

Pogłowie świń w Niemczech zmniejszyło się w 2022 roku

Autor: Świat Rolnika 2022-06-29 12:00:00

BULT SMOGOWICZE