PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Trzoda chlewna / KRIR chce podwyższenia płatności dobrostanowych

KRIR chce podwyższenia płatności dobrostanowych

Autor: Mateusz Chrząszcz 2021-11-09 14:36:50
KRIR

W dniu 28 października 2021 r. Zarząd KRIR, realizując wniosek zgłoszony podczas IX posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.

Wniosek dotyczy podniesienia stawek dobrostanowych do bydła, świń i owiec.

Rosnące koszty i nieopłacalność hodowli

Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że wobec rosnących kosztów hodowli zwierząt i jej nieopłacalności, należy podnieść dopłaty dobrostanowe co częściowo by zrekompensowało rosnące koszty. Przykładem mogą tu być dopłaty do krów, których stawka jest bardzo niska, dotyczy to również świń i owiec. Podwyżkę można byłoby sfinansować z II filaru - 30%, które mogą być przesunięte na I filar na dopłaty dobrostanowe. KRIR uważa, że stawka dopłat dobrostanowych powinna wynosić 3-krotność obecnej ze względu na kosztyKRIR owce 02, jakie muszą ponosić hodowcy. Wzrost płatności dobrostanowych może powstrzymać negatywny trend odchodzenia gospodarstw od produkcji zwierzęcej.

KRIR chciał dopłat za owce, Ministerstwo Rolnictwa interweniuje

KRIR wystosowało w 2020 roku do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo z zapytaniem, czy dopłaty dobrostanowe mogą zostać rozszerzone o owce.

W dniu 11 marca 2021 r. została opublikowana nowelizacja rozporządzenia dotycząca działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 441).

Zakres wsparcia w ramach działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 został rozszerzony o nowy gatunek zwierząt, tj. owce.

Utrzymywanie owiec w polepszonych warunkach, w ramach działania „Dobrostan zwierząt” polega na przestrzeganiu przez rolnika wymogów związanych z zapewnieniem wszystkim grupom technologicznym zwierząt z gatunku owca domowa wielkości powierzchni bytowej
w pomieszczeniach większej o co najmniej 20% względem tej określonej obecnie w przepisach krajowych jako powszechnie obowiązujące. Ponadto, zapewnienie podwyższonych warunków utrzymania tych zwierząt polega także na zapewnieniu im, przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym wypasu lub dostępu do wybiegu. Wymogi wariantu muszą być spełnione w całym gospodarstwie rolnym (we wszystkich siedzibach stada).

Płatność będzie przyznawana do samic gatunku owca domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy. Stawka płatności wynosi 133 zł/szt. rocznie.

Czytaj również: Nowoczesna hodowla bydła – doświadczenia kanadyjskich ekspertów

 

KRIR.pl/gov.pl/fot.pixabay