PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Trzoda chlewna / Jakość handlowa wieprzowiny sprawdzona w 49 sklepach

Jakość handlowa wieprzowiny sprawdzona w 49 sklepach

Autor: Emilia Gromczak 2021-11-23 10:00:00
Jakość handlowa wieprzowiny

Jakość handlowa wieprzowiny została sprawdzona w 49 sklepach. Kontrolę przeprowadziła Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej mięsa wieprzowego w elementach bez opakowania w 49 sklepach. Sprawdzono cechy organoleptyczne, parametry fizykochemiczne, a także oznakowanie.

Jakość handlowa wieprzowiny sprawdzona

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej mięsa wieprzowego. Jakość handlowa wieprzowiny została sprawdzona w 49 sklepach. W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 34 partie. Ze względu na cechy wskazujące na zepsucie oraz na wcześniejsze zamrożenie zakwestionowano 5 partii (14,7%). Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 37 partiach, z czego 2 zakwestionowano (5,4%). Stwierdzono obecność dodanego fosforu i wody.Jakość handlowa wieprzowiny kontrola

Oznakowanie pod lupą IJHARS

Jakość handlowa wieprzowiny to jednak nie wszystko. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła również oznakowanie. Zweryfikowano je w przypadku 328 partii, z czego w 164 stwierdzono nieprawidłowości (50,0%). Nieprawidłowości dotyczyły braku słownej i graficznej deklaracji kraju pochodzenia, braku gatunku mięsa w nazwie. Ponadto wykryto niezgodne z wymaganiami wskazanie pochodzenia oraz podanie informacji dotyczącej państwa pochodzenia przy zastosowaniu wyraźnie mniejszej czcionki niż użyta do prezentacji jego nazwy. Wykryto także podania informacji wprowadzających w błąd, np. wskazanie na wywieszce cenowej informacji o polskim pochodzeniu, podczas gdy faktycznym krajem pochodzenia były Niemcy lub podanie deklaracji „Miejsce chowu: Hiszpania, Miejsce uboju Hiszpania” z jednoczesnym przedstawieniem flagi Belgii.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

IJHARS prowadzi kontrolę, które mają na celu sprawdzenie trzech podstawowych elementów jakości handlowej: cech organoleptycznych – smak, wygląd, barwę i wygląd, parametrów fizykochemicznych – obecność MOM-u, identyfikację surowców rybnych i mięsnych oraz zawartość alkoholu etylowego, ekstraktu, tłuszczy, białka, nadzienia i soli. Ostatnim elementem potwierdzającym odpowiednią jakość handlową jest znakowanie produktów żywnościowych. Pod kontrolą znajdują się m.in. jakość handlowa wieprzowiny i innych wędlin, konserw, wyrobów garmażeryjnych z nadzieniem (np. pierogi), wyrobów z mięsa w sosach (np. pulpety), ryb mrożonych, konserw rybnych czy też soków.

Czytaj także: Jakość handlowa świeżych owoców, warzyw i ziemniaków

gov.pl/fot.pixabay.com 


Autor: Świat Rolnika

POLPIG ma nowy pomysł na walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF)


Autor: Mateusz Chrząszcz

Polski rynek trzody chlewnej przechodzi w stan stagnacji


Autor: Sebastian Wroniewski

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP ma już 100 lat


BULT SMOGOWICZE