PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Trzoda chlewna / Bioasekuracja – ostatni dzwonek na złożenie wniosku o refundację

Bioasekuracja – ostatni dzwonek na złożenie wniosku o refundację

Autor: Emilia Gromczak 2022-07-19 10:45:00
bioasekuracja

Bioasekuracja jest kluczowa w walce z ASF. Do 22 lipca 2022 r. hodowcy trzody mogą ubiegać się o refundację wydatków poniesionych na nią.

Rolnicy zajmujący się produkcją trzody chlewnej mogą ubiegać się o zwrot do 50% kosztów poniesionych na inwestycje bioasekuracyjne m.in. zakup mat dezynfekcyjnych, zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych lub zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych.

Bioasekuracja – ostatnie dni na złożenie wniosku

Jeszcze przez 3 dni (do 22.07.br.) hodowcy trzody mogą ubiegać się o refundację wydatków związanych z bioasekuracją. Można uzyskać zwrot do 50% kosztów poniesionych na m.in. zakup mat dezynfekcyjnych, zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego, zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych i przebudowę lub remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne – w przypadku gospodarstw, w których utrzymuje się średniorocznie nie więcej niż 50 sztuk świń.

bioasekuracjaDodatkowe dokumenty

Należy dołączyć do wniosku również: faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie, lub kopie umów zlecenia, lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym oraz oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie, oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w przepisach dotyczących postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Czytaj również: Bioasekuracja chlewni ważnym elementem w walce z ASF

gov.pl/fot.pl