PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Trzoda chlewna / ASF w Niemczech. Myśliwi dostają do 150 euro za zastrzelonego dzika

ASF w Niemczech. Myśliwi dostają do 150 euro za zastrzelonego dzika

Autor: Sebastian Wroniewski 2020-12-23 15:48:40
ASF w Niemczech

Według Ministerstwa Rolnictwa Republiki Federalnej Niemiec, niektóre landy wprowadziły premie w wysokości do 150 euro za odstrzelenie każdego dzika, w związku z rozprzestrzenianiem się ASF w Niemczech. Ministerstwo podkreśliło, że świnie domowe nadal nie są dotknięte wirusem. Jednak władze tego kraju wzywają rolników do skupienia się na zasadach bezpieczeństwa, aby zapobiec przedostawaniu się wirusa do stada domowego.

ASF w Niemczech – coraz więcej przypadków

Do tej pory zidentyfikowano 200 przypadków ASF w Niemczech, z czego 24 potwierdzono 18 grudnia w Brandenburgii. Władze podejmują różne działania w celu zwalczania infekcji. Polowanie stało się jednym ze sposobów na zmniejszenie populacji dzików.

Teraz Niemcy rozpoczęły budowę „białej strefy” wokół głównego obszaru wybuchu epidemii w Brandenburgii. Wokół centralnego odcinka do granicy z Polską zagina się półkolem pas szerokości około pięciu kilometrów. Planowane jest zainstalowanie dwóch rzędów ogrodzeń z drutu na całym terytorium - po zewnętrznej i wewnętrznej stronie.

W związku z rozprzestrzenianiem się ASF w Niemczech, planuje się również eksterminację populacji dzików w „białej strefie” w celu zminimalizowania ryzyka możliwego rozprzestrzeniania się wirusa na obszarach wcześniej wolnych od tej choroby.

Niemieckie Ministerstwo Rolnictwa zapowiedział także intensyfikację współpracy transgranicznej w zwalczaniu ASF z Polską i Czechami. Kraje uzgodniły środki mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa. W celu lepszej koordynacji działań z sąsiednimi krajami w listopadzie z inicjatywy szefowej Ministerstwa Rolnictwa Republiki Federalnej Niemiec Julii Klöckner przeprowadzono trójstronne negocjacje.

Prezydent: życzę rolnikom, aby Boże Narodzenie i Nowy Rok były dobrym, rodzinnym czasem

ASF w Niemczech – premie dla myśliwych

W styczniu dyskusja będzie kontynuowana podczasASF w Niemczech wizyty Federalnego Ministra na polskim pograniczu. Pierwszy przypadek ASF w Niemczech został zgłoszony 10 września 2020 r. przez ministra ds. żywności i rolnictwa. Truchło zarażonego dzika znaleziono kilka kilometrów od granicy polsko-niemieckiej, na południowy wschód od Berlina, na Nysie Spreewskiej (Brandenburgia). Od zmarłego zwierzęcia pobrano próbki, które przebadano w Państwowym Instytucie Friedricha Lefflera, gdzie potwierdzono fakt zakażenia zwierzęcia wirusem. Oprócz kraju związkowego Brandenburgia ogniska tej infekcji zidentyfikowano również w Saksonii.

Ministerstwo Rolnictwa tego kraju podkreśliło, że świnie domowe nadal nie są dotknięte wirusem. Jednak władze tego kraju wzywają rolników do skupienia się na zasadach bezpieczeństwa, aby zapobiec przedostawaniu się wirusa do stada domowego.

Według Ministerstwa Rolnictwa Republiki Federalnej Niemiec, niektóre landy wprowadziły premie w wysokości do 150 euro za odstrzelenie każdego dzika, w związku z rozprzestrzenianiem się ASF w Niemczech.

Afrykański pomór świń jest wysoce zaraźliwą chorobą wirusową, która zwykle prowadzi do śmierci świń domowych i dzikich w 100% przypadków. Nie ma leczenia tej choroby, a szczepionka nie została jeszcze opracowana. Dziki są naturalnym rezerwuarem ASF. Infekcja powoduje gorączkę, wymioty i krwawą biegunkę u świń i dzików. Wirus nie stanowi zagrożenia dla ludzi, chociaż naukowcy nie wykluczają, że może mutować.

meatinfo.ru/fot.pixabay


Autor: Świat Rolnika

Łupież różowy – niegroźna choroba występująca u świń


Autor: Świat Rolnika

Atrezja odbytu u świń – nieuleczalny brak otworu odbytnicy


Autor: Sebastian Wroniewski

Womitoksykoza – zanieczyszczenie pasz, powodujące wymioty u świń


BULT SMOGOWICZE