PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla /Producenci mleka na Ukrainie zwracają się o pomoc państwa

Producenci mleka na Ukrainie zwracają się o pomoc państwa

Autor: Sebastian Wroniewski 2020-10-05 17:00:00
Producenci mleka

Rząd Ukrainy musi pilnie podjąć działania aby krajowi producenci mleka otrzymali wsparcie od państwa i co za tym idzie zapobiec spadkowi produkcji – powiedział w oświadczeniu Vadim Chagarovsky, przewodniczący związku ukraińskich przedsiębiorstw mleczarskich.

Producenci mleka – sytuacja w branży na Ukrainie jest krytyczna

Przemysł mleczarski stoi u progu głębokiego kryzysu i musi być chroniony przed przytłaczającym importem – twierdzili ukraińscy producenci mleka podczas Ogólnoukraińskiego Forum Mleczarskiego, które odbyło się w Kijowie.

W 2020 roku całkowita liczba krów mlecznych na Ukrainie wyniosła 1,7 miliona, co jest rekordowo niskim wynikiem –

powiedział Chagarovsky.

Pandemia koronawirusa była poważnym ciosem dla krajowych przedsiębiorstw mleczarskich, hamując popyt na produkty mleczne w segmencie detalicznym i zmniejszając siłę nabywczą ludności.

Obecna sytuacja w branży mleczarskiej na Ukrainie jest krytyczna

– dodał Chagarovsky.

Chagarovsky wezwał rząd do wzmocnienia środków przeciwko podrabianiu produktów na krajowym rynku mleczarskim i przyznania subsydiów na dostawy eksportowe. Ponadto Chagarovsky argumentuje, że ukraińscy detaliści powinni być zobowiązani do zapłaty za produkty mleczne od rolników w ciągu 14 dni od dostawy.

Z powodu pandemii koronawirusa i spadku popytu konsumenckiego prawie wszyscy producenci mleka działają obecnie na krawędzi rentowności

– wynika z badań kijowskiego think tanku Infagro.

Ta sytuacja może doprowadzić do spadku produkcji mleka surowego i wzrostu dostaw importowych, przekazuje Infagro.

Czytaj też: Sztuczne mięso – na Ukrainie rozpoczęto własną produkcję!

Producenci mleka – potrzebny jest kompleksowy program rozwoju branży

Producenci mleka potrzebują kompleksowego programu rozwojuProducenci mleka 02 przemysłu. Wszyscy urzędnicy popierają ten pomysł. Wsparcie państwa skurczyło się 2-krotnie w 2020 roku, więc obecnie mamy 4 miliardy hrywien (222 miliony dolarów). Mam nadzieję, że zostanie powołane odpowiednie ministerstwo aby poradzić sobie z problemami, przed którymi stoi nasza branża

– powiedział Chagarovsky.

Program mógłby zobowiązywać wszystkie firmy rolnicze do inwestowania w mleczarstwo lub do uiszczenia określonej opłaty. Według Chagarovsky'ego, ukraiński związek przedsiębiorstw mleczarskich chce, aby rząd określił minimalną liczbę krów mlecznych, które wszystkie firmy rolnicze muszą mieć na 100 ha.

Chcielibyśmy ustalić go na 24 krowy na 100 ha w gospodarstwach rolnych. Jeśli nie chcesz zajmować się biznesem mleczarskim – to w porządku

– powiedział Chagarovsky.

Dodał, że podobną politykę stosuje się obecnie w Polsce, gdzie minimalna liczba krów mlecznych to 26 na 100 ha.

dairyglobal.net/fot.Pixabay/Needpix