PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Hodowla innych zwierząt / Ubój zwierząt pod efektywniejszym nadzorem weterynaryjnym

Ubój zwierząt pod efektywniejszym nadzorem weterynaryjnym

Autor: Tomasz Racki 2022-05-19 11:59:00
ubój

Ubój zwierząt z nowymi przepisami? Tak, nowy projekt zakłada zwiększenie efektywności nadzoru weterynaryjnego przy produkcji mięsa na użytek własny. 

Zapewnienie odpowiedniej efektywności nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Weterynaryjną nad produkcją mięsa przeznaczonego na użytek własny – zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa, który trafił do prac rządowych.

Ubój zwierząt na nowo

Jak napisano w ocenie skutków regulacji, celem projektowanej nowelizacji rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny jest przede wszystkim dostosowanie przepisów do zmian, jakie wprowadzi ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej do przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego w zakresie produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Obecnie znowelizowana przez Sejm ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej przeszła z poprawkami przez senat. 

Efektywny nadzór weterynaryjny

Ponadto projektowane rozporządzenie wprowadzi zmiany w nadzorze weterynaryjnym nad ubojem zwierząt na użytek własny. W tym celu proponuje się, aby informacja o zamiarze przeprowadzania uboju była przekazywana na 48 godzin przed planowanym ubojem, a nie tak jak dotychczas na 24 godziny przed tym ubojem. Przepisy te jednak nie będą dotyczyły tzw. uboju z konieczności tj., gdy zwierzę będzie miało wypadek.

W kwestii badania na obecność włośni mięsa świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięsa dzików odstrzelonych w celu produkcji mięsa na użytek własny proponuje się rezygnację z dalszego stosowania metody trichinoskopowej do badania mięsa na obecność włośni, która jest nieprecyzyjna. Mięso z tych zwierząt ma być badane inną metodą, zgodną z unijnymi przepisami. Przewiduje się też wydłużenie czasu na dostarczenie próbek mięsa dzików odstrzelonych do badania na obecność włośni.

Projektowany zmiany dotyczącą również aktualizacji przepisów związanych z materiałem szczególnego ryzyka. Chodzi o chorobę wściekłych krów (BSE). W maju 2017 r. w rezolucji przyjętej przez Światowe Zgromadzenie Delegatów OIE uznano Polskę jako państwo o nieznacznym ryzyku występowania BSE. Aktualnie w przypadku bydła w wieku do 12 miesiąca życia pochodzącego z Polski nie ma tkanek, które uznawane byłyby za materiał szczególnego ryzyka.

Proponowane zmiany mają również na celu ujednolicenie przepisów krajowych z przepisami Unii Europejskiej (UE) obowiązującymi w zakresie zdrowia zwierząt.

Czytaj także: Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich poza rzeźnią

PAP/pixabay


Autor: Świat Rolnika

Ile miodu z ula? Liczba kilogramów może Cię zaskoczyć


Autor: Emilia Gromczak

Olbrzym belgijski ma mocne kości oraz silne i rozstawione tylne łapy


Autor: Polska Agencja Prasowa

Dyrektywa miodowa: Obowiązkowe etykietowanie i wysoka jakość miodu


BULT SMOGOWICZE