PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla /Hodowla brojlerów – charakterystyka trzech najbardziej popularnych metod

Hodowla brojlerów – charakterystyka trzech najbardziej popularnych metod

Autor: Alicja Ostrowska 2020-08-14 23:10:31
Hodowla brojlerów

Hodowla brojlerów to jeden z najbardziej opłacanych rodzajów chowu drobiu. Wyróżnia się trzy sposoby: intensywny, półintensywny i ekstensywny. Każdy z nich charakteryzuje się inną metodą karmienia, przechowywania, czasem potrzebnym do przybrania ptaków na wadze oraz długością chowu brojlerów. Ze względu na duży nacisk na rynek ekologiczny coraz częściej popularnością cieszy się ostatni sposób – ekstensywny.

Hodowla brojlerów – podstawowe informacje

Brojlery powinny w koło pięć tygodni osiągnąć pożądaną, czyli 2,8 kg, masę ciała. Najszybciej przyrastają pomiędzy pierwszym a czwartym tygodniem życia. Kurczęta muszą mieć stały dostęp do paszy, a w przypadku brojlerów karmienie należy zakończyć na 12 tygodni przed ubojem. Hodowla brojlerów zasługuję na szczególną uwagę w pierwszych 14 dniach życia ptactwa, gdyż właśnie wtedy odnotowuje się największy odsetek umieralności. Ponadto zwrócić należy uwagę na czystość w kurnikach, gdyż odchody ptaków mogą wpłynąć na częstą rotację osobników, co odciska swoje piętno na kondycji finansowej gospodarstwa. Hodowca, który nie uprawia zbóż, kukurydzy, rzepaku musi skoncentrować swoje siły również na znalezieniu odbiorcy obornika i dostawcy słomy. Najlepiej ową transakcję wykonać wymiennie. Paleta ściółki to koszt rzędu 1200 zł.

Czytaj także: Ptasia grypa nie daje o sobie zapomnieć. 27 000 brojlerów do zgładzenia i utylizacji

Hodowla brojlerów – typy i rodzaje

hodowla brojlerow 1 2Wyróżnia się trzy rodzaje chowu: intensywny, półintensywny i ekstensywny. Intensywny można podzielić na głębokiej ściółki, czyli ptaki przechowywane w bezpośrednim kontakcie ze ściółką oraz ściółkowo-rusztowy. System ściółkowo-rusztowy charakteryzuje się odizolowaniem ptaków od ściółki, stąd łatwiej utrzymać porządek w kurniku. Ubój następuje w momencie, gdy kury uzyskują od 2,5 kg do 3 kg, czyli przypada to na około 5 tydzień życia. Hodowla brojlerów może również przeprowadzić ubój, w momencie osiągnięcia od 1,2-1,3 kg masy ciała przez ptaki. Każdy hodowca pamiętać powinien, by zagęszczenie ptaków nie przekraczało 33-42 kg/m2.

Chów brojlerów jest intensywny, dlatego należy karmić je mieszankami stanowiącymi źródło białka i energii. Półintensywny chów sprawa, że brojlery osiągają swoją optymalną masę ciała w przeciągu półtora do dwóch miesięcy. Po półtora miesięcznym chowie należy wprowadzić do diety brojlerów zboże oraz umożliwić im codzienny wybieg. Chów ekstensywny to najwolniejszy rodzaj hodowli. Gospodarze karmią kursy własnymi paszami: zboża, pozostałości z pokarmu innych zwierząt i gospodarstwa, zielonki, itp. Ptaki mają tutaj nieograniczony wybieg. Najszybciej gotowe są do uboju w trzecim miesiącu życia. Chów ten charakterystyczny jest dla małych gospodarstw wiejskich oraz ekologicznych hodowli drobiu.