PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla /Główny Lekarz Weterynarii walczy z ptasią grypą

Główny Lekarz Weterynarii walczy z ptasią grypą

Autor: Świat Rolnika 2016-12-12 17:46:20
Główny Lekarz Weterynarii walczy z ptasią grypą

Główny Lekarza Weterynarii przekazał informacje na temat podjętych działań w sprawie wystąpienia w Polsce ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

W związku wyznaczeniem pierwszego w 2016 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 w gospodarstwie, w którym utrzymywano drób, podjęto szereg działań mających zapobiegać szerzeniu się choroby i minimalizować skutki, jakie wywołała informacja o pojawieniu się wirusa w Polsce. Główny Lekarz Weterynarii poinformował w komunikatach o:

 

  • zakończeniu działań związanych z likwidacją ogniska HPAI – wszystkie ptaki w ognisku choroby zostały zlikwidowane, a ich zwłoki zostały przekazane do utylizacji; zakończono również prowadzenie ostatecznego oczyszczania i dezynfekcji;

 

  • zidentyfikowaniu, w ramach dochodzenia epizootycznego, 3 gospodarstw kontaktowych, które objęto wzmożonym nadzorem weterynaryjnym; drób utrzymywany w w/w gospodarstwach nie wykazuje objawów choroby,  pobrano również próbki do badań w kierunku grypy ptaków – wszystkie wyniki ujemne;

 

  • prowadzeniu systematycznych kontroli (perlustracji) gospodarstw, w których utrzymywany jest drób w obszarach zapowietrzonymi i zagrożonym wyznaczonym wokół ogniska choroby (o promieniu odpowiednio 3 i 10 km od ogniska); na chwilę obecną nie stwierdzono podejrzeń wystąpienia HPAI w jakimkolwiek innym gospodarstwie.

 

Ponadto:

 

  • Zgodnie z regułami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), Główny Lekarz Weterynarii w dniu 5 grudnia br. poinformował w specjalnie do tego celu przeznaczonym systemie o wystąpieniu w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 wszystkie władze weterynaryjne państw członkowskich tej organizacji. Dodatkowo przekazano informacje o podjętych działaniach zgodnie wymaganiami Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE;

 

  • Jednocześnie sukcesywnie prowadzona jest  korespondencja z krajami z którymi podpisane są odpowiednie porozumienia weterynaryjne oraz krajami sąsiadującymi z Polską w celu uzyskania  minimalizacji restrykcji w obrocie drobiem i jego produktami. W związku z tym do dnia dzisiejszego  wysłano stosowne informacje do władz  weterynaryjnych Białorusi, Chińskiej Republiki Ludowej, Federacji Rosyjskiej, Republiki Południowej Afryki, Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Tajwanu oraz Ukrainy;

 

  • W związku z przeprowadzonymi przez Głównego Lekarza Weterynarii negocjacjami, władze weterynaryjne Ukrainy ograniczyły restrykcje w obrocie drobiem i produktami pozyskanymi z drobiu do terytorium województwa lubuskiego;

 

  • Główny Lekarz Weterynarii na bieżąco zawiadamia właściwe władze weterynaryjne o aktualnym stanie epizootycznym Polski w zakresie HPAI oraz działaniach polskich służb weterynaryjnych mających w celu kontrolę sytuacji.

 

wetgiw.gov.pl//AZK/Fot. pixabay.com