Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Autor: Michał Rybka 06:00:00 16-01-2022

Tak powinna przebiegać prawidłowa likwidacja ogniska ptasiej grypy

Grypa ptaków daje się we znaki hodowcom w Polsce. W kolejnych fermach wymagana jest likwidacja ogniska ptasiej grypy. Opisujemy jak przebiega ten proces.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków, wystąpienie grypy ptaków u drobiu w gospodarstwie wiąże się z koniecznością podjęcia przez Inspekcję Weterynaryjną określonych działań.

Działania Inspekcji Weterynaryjnej

W przypadku stwierdzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków Inspekcja Weterynaryjna musi wykonać jak najszybszą likwidację ogniska oraz ustalić źródła choroby. Takie ustalenie pomoże wyjaśnić czy nie doszło do przeniesienia choroby do innych gospodarstw (lub innych podmiotów).

Z kolei jeśli stwierdzi się ogniska grypy ptaków, pod nadzorem urzędowym podejmowane są m. in. następujące działania:

– niezwłoczne zabicie drobiu lub innych ptaków w sposób wykluczający rozprzestrzenianie się grypy ptaków;
– usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków oraz jaj znajdujących się w gospodarstwie;
– zniszczenie lub obróbkę, w sposób zapewniający zniszczenie wirusa grypy ptaków, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, paszy oraz przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem grypy ptaków.

Ponadto przy stwierdzeniu grypy ptaków zagrożone gospodarstwo musi ulec oczyszczaniu i dezynfekcji przy użyciu odpowiednich preparatów biobójczych. Preparaty bakteriobójcze wykazują działanie unieszkodliwiające i dzięki nim likwidacja ogniska ptasiej grypy przebiega sprawniej.

Niezwykle ważny jest przepis, który mówi, że ponowne umieszczenie zwierząt w gospodarstwie komercyjnym, w którym stwierdzono grypę ptaków, może nastąpić dopiero po upływie 21 dni od dnia zakończenia ostatecznego odkażania i czyszczenia.

Likwidacja ogniska ptasiej grypy a kwestia obszarów

Główny inspektorat Weterynarii przypomina, że wokół ogniska grypy ptaków wyznacza się obszar zagrożony (o promieniu minimum 10 km wokół ogniska choroby) oraz zapowietrzony (o promieniu minimum 3 km wokół ogniska choroby)

Trzeba być świadomym, że środki określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków, na obszarze zagrożonym stosuje się co najmniej przez 30 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska choroby.

Natomiast środki określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków, na obszarze zapowietrzonym stosuje się co najmniej przez 21 dni. Te 21 liczy się od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska choroby, lecz nie krócej niż do dnia przeprowadzenia przez powiatowego lekarza weterynarii badań w gospodarstwach położonych na obszarze zapowietrzonym i uzyskania wyników wykluczających obecność wirusa grypy ptaków.

Czytaj także: Bioasekuracja gospodarstw z poważnymi zmianami. Musisz to wiedzieć

źródła:wetgiw.gov.pl/fot.pexels.com