PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Drób i jaja / pH wody pitnej dla kurcząt ma ogromne znaczenie

pH wody pitnej dla kurcząt ma ogromne znaczenie

Autor: Tomasz Racki 2021-07-03 08:31:51
pH

Wiele ferm drobiu oraz prywatnych właścicieli pozyskuje wodę pitną ze studni lub innych źródeł – wówczas to właściwości fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne są często nieznane. Tymczasem zwłaszcza pH wody i jego wpływ na wydajność i zdrowie ptaków mają niebagatelne znaczenie. Warto poznać dane płynące z badań naukowych.

pH wody pitnej w badaniach naukowców

Badania prowadził wspólnie międzynarodowy zespół naukowców z Uniwersytetu w Zamorano w Hondurasie i Krajowego Centrum Zwierząt Laboratoryjnych na Kubie.
We wnioskach oceniano wpływ środka zakwaszającego (kwas octowy 0,4%; grupa brojlerów T1), pozornie obojętnego pH (T2) oraz zastosowania środka alkalizującego (wodorowęglan sodu 1%; T3) w wodzie pitnej na wzrost brojlerów w okresie pierwszych 10 dni życia.polski drob lewica

Aby ocenić wpływ suplementacji kwasem octowym i wodorowęglanem sodu w wodzie pitnej na tempo wzrostu, względną masę narządów, oznaki jelita ślepego i parametry hematologiczne brojlerów, losowo podzielono 456 jednodniowych piskląt na trzy grupy, w których ptaki otrzymywały wodę o różnym pH przez 10 dni.

Czytaj także: Brytyjski drób otrzymał zielone światło by trafić na japoński rynek

Jakie wyniki dały badania na temat pH?

Zgodnie z wynikami, suplementacja wodorowęglanem sodu w grupie T3 powodowała wysoką śmiertelność, wodobrzusze i słaby rozwój produkcyjny, a także wpływała względną masę narządów odpornościowych, wątroby, serca i trzustki, a także na pH jelita ślepego – chociaż ilość bakterii kwasu mlekowego i parametry hematologiczne nie uległy zmianie.

Zakwaszanie octem nie wykazało wyraźnej poprawy wydajności w porównaniu z wodą pitną o wyraźnie neutralnym pH.

Tym samym jednoznacznie potwierdził się fakt, że dostarczanie wody alkalicznej (ze względu na wysoką zawartość Na) wpływa pozytywnie na zdrowie, odporność i fizjologię przewodu pokarmowego brojlerów. Dlatego w pierwszej kolejności konieczna jest kontrola tego parametru w wodzie pitnej.


Autor: Emilia Gromczak

Gęś domowa jest mało wymagająca w hodowli i odporna na choroby


Autor: Emilia Gromczak

Czubatka polska ma półkolisty czub i częściowo zasłonięte oczy


Autor: Michał Rybka

Spór o ceny. Producenci jaj w Wielkiej Brytanii mają nowego wroga


BULT SMOGOWICZE