PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Drób i jaja / Oto najwięksi producenci drobiu na świecie

Oto najwięksi producenci drobiu na świecie

Autor: Świat Rolnika 2022-05-03 15:00:00
Najwięksi producenci drobiu

Według USDA światowa produkcja kurzego mięsa w 2021 roku była wyższa o prawie 1 proc. Najwięksi producenci drobiu to USA, Brazylia i Chiny.

Zgodnie z szacunkami KE odnotowano blisko 1% spadek produkcji drobiu. Głównym powodem spadków była epidemia ptasiej grypy, która dziesiątkowała fermy. Kolejnym powodem były restrykcje związane z pandemią koronawirusa. . W 2022 r. prognozowany jest wzrost globalnej produkcji mięsa kurzego do 100,8 mln ton (o 0,9%).

Statystyka Komisji Europejskiej

W 2021 r. zgodnie z szacunkiem Komisji Europejskiej odnotowano blisko 1% spadek produkcji drobiu. Podstawą do szacowania ograniczenia produkcji były ogniska grypy ptaków, które stwierdzono w większości krajów UE oraz ich negatywny wpływ, szczególnie na populację ferm hodowlanych. Czynnik ten miał największe oddziaływanie na sytuację rynkową w pierwszej połowie 2021 r. i spowodował ograniczenie produkcji drobiu w celu dostosowania podaży do trudnej sytuacji rynkowej.

Kolejnym czynnikiem ograniczającym produkcję drobiu na rynku unijnym były mniejsze możliwości eksportu do krajów trzecich, które wprowadziły ograniczenia na import asortymentu drobiowego z obszarów UE, na których stwierdzono ogniska grypy ptaków. Najwięksi producenci drobiu odnotowali w drugiej połowie 2021 roku poprawę warunków prowadzenia działalności, co częściowo zniwelowało niekorzystne tendencje z pierwszej połowy roku.

Komisja Europejska w 2022 r. prognozuje powrót do wzrostowej tendencji produkcji drobiu w UE, ale dynamika tego wzrostu będzie niewielka i wyniesie 1%2.

W Polsce według wstępnych danych GUS w 2021 r. produkcja mięsa drobiowego w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego (zatrudniających 50 i więcej pracowników) była tylko nieznacznie (o 0,2%) mniejsza od uzyskanej w roku 20203. Mniejsza produkcja mięsa była przede wszystkim skutkiem rozprzestrzeniania się wirusa ptasiej grypy i związanej z tym redukcji pogłowia ptaków stad towarowych oraz stad reprodukcyjnych piskląt, których odbudowa wymaga dłuższego czasu. Duży wpływ na ograniczenie produkcji miały także mniejsze możliwości zbytu produktów drobiowych w krajowym i zagranicznym sektorze HoReCa na skutek lockdownu w pierwszych miesiącach 2021 r.

Najwięksi producenci drobiu

Najwięksi producenci drobiu poza UE

Ogniska grypy ptaków zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej skutkowały zamknięciem dla unijnego eksportu części pozaunijnych rynków zbytu, co spowodowało ograniczenie możliwości eksportowych. W okresie styczeń-listopad 2021 r. kraje Wspólnoty wyeksportowały na rynki krajów trzecich (bez Wielkiej Brytanii) 1,4 mln ton mięsa drobiowego, o 12% mniej niż rok wcześniej. Najwięksi producenci drobiu eksportowali w 2021 roku do: Ghany (213 tys. ton), Ukrainy (150 tys. ton) i Demokratycznej Republiki Konga (129 tys. ton). W przypadku wolumenu importu odnotowano wzrost. Kraje UE zaimportowały około 482 tys. ton mięsa drobiowego, o 1% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Drób na teren UE sprowadzany był przede wszystkim z Brazylii, Tajlandii i Ukrainy.

W okresie jedenastu miesięcy 2021 r. wzrósł eksport drobiu z Polski, ale tempo wzrostu było niewielkie. W okresie styczeń-listopad 2021 r. z Polski wyeksportowano blisko 1,7 mln ton produktów drobiowych (w ekwiwalencie tuszek), o 4,1 tys. ton (o 0,2%) więcej niż przed rokiem5. Duży negatywny wpływ na wyniki handlowe uzyskiwane przez krajową branżę drobiarską miały przede wszystkim ogniska grypy ptaków oraz pandemia koronawirusa, które skutkowały ograniczeniami w handlu międzynarodowym w pierwszej połowie 2021 r. Pozytywnymi czynnikami wspierającymi eksport drobiu z Polski był korzystny dla eksporterów kurs wymiany złotego względem euro oraz konkurencyjność cenowa polskiego asortymentu na rynku UE. Zgodnie z danymi KE w 2021 r. przeciętna średniomiesięczna cena tuszek kurcząt w Polsce należała do najniższych w UE i była o 49–75 euro/100 kg niższa od średniej w UE6.

Czytaj również: Brazylijski drób celuje w uwolnione przez wojnę rynki eksportowe

Kowr.gov.pl /fot.pixabay


Autor: Świat Rolnika

Ukraiński MHP sprzedał w kwietniu mniej kurczaków


Autor: Michał Rybka

Mięso importowane do RPA powodem kłótni tamtejszych handlowców


Autor: Świat Rolnika

Pyszne i zdrowe. Jaja od kur zielononóżek warte swojej ceny


BULT SMOGOWICZE