PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Drób i jaja / Jak poprawić nieśność kur? Praktyczne porady dla hodowców niosek

Jak poprawić nieśność kur? Praktyczne porady dla hodowców niosek

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-01-16 22:01:46
nieśność kur

Jak najbardziej wykorzystać potencjał kur i poprawić nieśność kur? Prezentujemy praktyczne porady dla amatorskich hodowców, prowadzących przydomowy chów.

Nieśność jest, oprócz cech indywidualnych, zależna od m.in. rasy drobiu i warunków chowu. Wyspecjalizowane rasy kur niosek znoszą do 300 jaj w ciągu roku, kaczki do 90 jaj, gęsi, a także indyki do najwyżej trzydziestu sztuk. Liczba zniesionych jaj jest najważniejszym kryterium oceny kur i głównym efektem selekcji pracy hodowlanej. Liczbę zniesionych jaj liczy się od zniesienia pierwszego jaja do 15 tygodnia nieśności.

Jak poprawić nieśność kur

Na nieśność kur wpływ ma między innymi temperatura. Optymalna temperatura dla niosek wynosi od 14 do 20 st. C. Duże zmiany temperatur wpływają na zmniejszenie nieśności, zaś zbyt wysoka temperatura na zmniejszenie nieśności i spożycia paszy, ale zwiększenie poboru wody. Negatywny wpływ ma również nawet kilkugodzinne przemarznięcie kur. Wilgotność względna w kurniku powinna oscylować pomiędzy 60–75%. Konieczny jest brak przeciągów, gdyż żadne ptaki nie znoszą ich dobrze.

Nową paszę należy wprowadzać stopniowo. Nioski hodowane na podwórku powinny otrzymywać następującą dawkę dzienną: 16–18% białka, 10–12 MJ energii metabolicznej, 0,75–0,85% lizyny, 0,33–0,35 % metioniny, 3,5% wapnia, 0,5–0,7% fosforu, 0,15% sodu i 0,17% chloru. Nadmierne zużycie ziaren, zielonek i ziemniaków może prowadzić do zmniejszonej produkcji jaj, ze względu na niski poziom białka, który jest niezbędny do prawidłowego tworzenia się jaj. Duże ilości białka roślinnego znajdują się w nasionach takich jak soja, słonecznik i rzepak, a także w łubinie, grochu i bobiku. Nie zaleca się podawania kurom czystej kredy pastewnej. Lepiej wymieszać ją z innymi ogólnodostępnymi dodatkami mineralnymi.

Ważna jest również, a jej brak zaledwie przez dobę, może przeszkadzać nioskom nawet do dwóch tygodni. Przy dłuższych okresach niedoboru wody, przerwa w nieśności będzie się wydłużać. Dostarczana woda musi mieć temperaturę 10-12 st. C, ponieważ ptaki niechętnie piją wodę, która jest zbyt zimna, lub zbyt nagrzana.

Wnętrze kurnika

Na nieśność kur wpływ ma również wnętrze kurnika. Niesnosc kur 02Powinna się w nim znajdować odpowiednia ilość gniazd, czyli na jedno gniazdo nie powinno przypadać więcej jak 7 kur, a optymalnie jest to 4–5 kur niosek. Gniazda powinny być wyścielone czystą słomą.

Ponadto kura powinna mieć też miejsce na odpoczynek na grzędzie. Poziomy drążek do spania powinien mieć średnicę 4 cm i znajdować się na wysokości 1 m, aby nioski mogły na niego swobodnie wskoczyć. Na 1 m grzędy przypada 4–5 kur, więc odstępy między grzędami powinny wynosić ok. 35–40 cm. Stelaż powinien być ustawiony pod dużym kątem do ściany, aby ptaki mogły swobodnie wchodzić na każdy poziom, bez brudzenia się nawzajem.

Na nieśność kur wpływa także dobór odpowiedniego oświetlenia. Dobowe zaopatrzenie kur w światło wynosi minimum 14 godzin, do 16 godzin. Intensywność światła dla kur niosek powinna wynosić 3 W/m2 powierzchni kurnika. Wartości tej nie należy przekraczać, gdyż zbyt duża ilość światła może je drażnić lub powodować stres, co może stać się przyczyną kanibalizmu. Stosunek okien do podłogi powinien wynosić od 1 : 6 do 1 : 8, co w praktyce przekłada się, że na jeden metr kwadratowy powierzchni okien ma przypadać 6–8 m2 powierzchni podłogi. Należy zminimalizować stres u kur, ponieważ ten może powodować deformacje jaj, ich odgniecenia i pęknięcia. Należy pamiętać o dościelaniu świeżej słomy, aby uniknąć zabrudzeń.

Czytaj też: Salmonella u kur niosek będzie skuteczniej zwalczana

technologia.kpodr.pl/fot.pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa

Grypa ptaków odpuszcza; Polska krajem wolnym od choroby?


Autor: Sebastian Wroniewski

Grypa ptaków we Francji; władze zmniejszyły ocenę ryzyka 


Autor: Świat Rolnika

Grypa ptaków odpuszcza. Od miesiąca brak nowych przypadków


BULT SMOGOWICZE