PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Drób i jaja / Grypa ptaków – alarm o zagrożeniu wirusem dla Europy

Grypa ptaków – alarm o zagrożeniu wirusem dla Europy

Autor: Sebastian Wroniewski 2021-10-07 15:00:00
Grypa ptaków

W dniu 29 września 2021 roku w Czechach potwierdzono, że wysoce zjadliwa grypa ptaków podtypu H5N1 została stwierdzona u drobiu w gospodarstwie przyzagrodowym, w którym utrzymywano 33 sztuk drobiu: 16 kur niosek, 12 kaczek i 5 gęsi, z czego 6 sztuk padło, pozostałe zostały poddane uśmierceniu.

Grypa ptaków – od początku września 2021 roku stwierdzono 17 ognisk wirusa na terenie UE

Grypa ptaków podtypu H5N1 może wykazywać potencjał zoonotyczny. Od początku września na terytorium Unii Europejskiej stwierdzono 17 ognisk u dzikich ptaków i ptaków utrzymywanych w niewoli (captive birds) – poinformowały polskie władze weterynaryjne.

Pojawienie się wirusa w Czechach to nie było pojedyncze zdarzenie w Europie w ostatnich kilku tygodniach. Grypa ptaków krąży w populacji ptaków dzikich i żyjących w niewoli w Europie, co stanowi wysokie ryzyko dla fermowej produkcji drobiu w nadchodzących miesiącach z uwagi na pojawienie się większej liczby ptaków migrujących. Służby weterynaryjne wielu państw europejskich wzywają producentów drobiu do zachowania najwyższych zasad bioasekuracji. Francja w połowie września podniosła ocenę ryzyka do „umiarkowanego” z „nieistotnego”, co skutkuje utrzymywaniem drobiu w zamknięciu w pomieszczeniach na niektórych obszarach kraju.

Czytaj też: Grypa ptaków szybko wróci do Polski?

Grypa ptaków – apel do hodowców drobiu o zachowanie szczególnej ostrożności

Krajowa Izba Producentów Drobiu i PaszGrypa ptakow 022 apeluje do hodowców drobiu o bezwzględne przestrzeganie zaostrzonych zasad bioasekuracji na fermach drobiu w celu ochrony gospodarstw przed ryzykiem zakażenia stad drobiu wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Stosowanie najbardziej rygorystycznych praktyk bioasekuracyjnych może zminimalizować ryzyko przedostania się wirusa do gospodarstwa.

Główny Lekarz Weterynarii rekomenduje hodowcom drobiu, zarówno w gospodarstwach komercyjnych jak również w hodowlach przydomowych, podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz wzmocnienia środków bioasekuracji. W szczególności należy zabezpieczyć paszę, ściółkę i źródło wody przed dostępem dzikich ptaków. Jeżeli to możliwe należy utrzymywać drób w pomieszczeniach, do których nie mają dostępu dzikie ptaki i inne zwierzęta.

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku by grypa ptaków HPAI/H5N8 została wykryta u człowieka i w chwili obecnej nie ma podstaw do wprowadzania ponadstandardowych środków prewencyjnych w odniesieniu do ludzi. Badania genetyczne wirusa H5N8 wykrytego w Polsce wskazują na typowy profil, charakterystyczny dla wirusów ptasich i brak głównych cech przystosowawczych do organizmu człowieka. Biorąc jednak pod uwagę ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od H5N1 oraz generalnie dużą zmienność wirusów grypy, wskazana jest pewna ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem i ptakami dzikimi.

kipdip.org.pl/fot.Pixabay