PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Drób i jaja / Gęś domowa jest mało wymagająca w hodowli i odporna na choroby

Gęś domowa jest mało wymagająca w hodowli i odporna na choroby

Autor: Emilia Gromczak 2022-05-15 21:00:00
Gęś domowa

Gęś domowa jest udomowioną formą gęsi gęgawy, łabędzionosy, białoczelnej oraz bernikli kanadyjskiej. Istnieje kilka typów tych gęsi. 

Domowa gęś ma niskie wymagania pokarmowe. Może śmiało przyjmować kasze słabszej jakości. W cyklu hodowlanym jako pasze w większej ilości podaje się owies, a od 12 do 15 tygodnia podstawowym składnikiem żywienia są zielonki z minimalnym dodatkiem pasz treściwych. Gęsi również mało chorują i nie są wymagające, jeśli chodzi o hodowlę. 

Gęś domowa udomowione formy 

Gęś domowa to ptak użytkowy, który jest udomowioną formą gęsi łabędzionosej, gęgawy, białoczelnej oraz bernikli kanadyjskiej. 

Gęś gęgawa krzyżuje się z rasami gęsi domowych, pochodzących od gęsi łabędzionosej, dając płodne mieszańce. Z kolei łabędzionosa jest przodkiem azjatyckiej gęsi domowej. Została udomowiona 3000 lat temu w Chinach. Głównie hodowało się ją w Rosji. Gęś białoczelna jest przodkiem gęsi pskowskiej łysej. Krzyżuje się z rasami gęsi domowych pochodzących od gęsi gęgawy i gęsi łabędziowej, dając płodne mieszańce. Bernikala kanadyjska jest przodkiem gęsi kanadyjskiej czarnej. Nie ma znaczenia gospodarczego. Została częściowo udomowiona w XVIII w. w Ameryce Północnej. Istnieje kilka typów gęsi gęgawy oraz łabędziowej. Typy gęsi gęgawy to m.in. gęś włoska biała, zatorska, reńska biała, emdeńska, tuluska. Do typów gęsi łabędziowej należą m.in. gęś chińska, chołmogorska, gorkowska.

Wiele z wymienionych powyżej gatunków gęsi, charakteryzuje długowieczność, która z punktu widzenia hodowcy, jest cechą pożądaną i cenną. Należy wiedzieć, że żywotność tych ptaków jest to uzależnione od wielu czynników. Niemniej jednak gęś domowa może żyć nawet kilkadziesiąt lat, a cechą, która determinuje jej długowieczność, jest duża odporność na choroby i trudne warunki atmosferyczne.

gęś domowa żywienie

Żywienie

Gęś domowa ma niskie wymagania pokarmowe i może spożywać mniej wartościowe pasze. Z tego względu jest przydatna dla gospodarstw o gorszych warunkach glebowych. W cyklu hodowlanym jako pasze w większej ilości podaje się owies, a od 12 do 15 tygodnia podstawowym składnikiem żywienia są zielonki z minimalnym dodatkiem pasz treściwych (owies i ziarna zbóż). Jeśli chodzi o choroby, to gęś domowa jest bardzo odporna. Największe znaczenie ma choroba Derzsyego. 

Czytaj też: Gęsina – polski rynek przeżywa kryzys

pl.wikipedia.org/fot.pixabay.com


Autor: Świat Rolnika

Przepiórka chińska – najpopularniejsza odmiana na świecie


Autor: Polska Agencja Prasowa

Grypa ptaków odpuszcza; Polska krajem wolnym od choroby?


Autor: Sebastian Wroniewski

Grypa ptaków we Francji; władze zmniejszyły ocenę ryzyka 


BULT SMOGOWICZE