PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Drób i jaja / Eksport produktów drobiowych z Ukrainy może zacząć trafiać do Kolumbii

Eksport produktów drobiowych z Ukrainy może zacząć trafiać do Kolumbii

Autor: Sebastian Wroniewski 2021-12-13 20:00:00
Eksport produktów drobiowych

Ukraina zgadza się na eksport produktów drobiowych, leków weterynaryjnych i dodatków paszowych do Kolumbii – przekazała ukraińska Służba Żywności i Konsumentów.

Zwraca się uwagę, że rozszerzenie wzajemnie korzystnych partnerstw, wymiana doświadczeń i intensyfikacja współpracy w sferze handlowej między Ukrainą a Kolumbią, to kluczowe zadania wizyty roboczej szefowej ukraińskiej Służby Żywności i Konsumentów Vladislava Magaletskaya w Kolumbii. O współpracę między krajami apelowały wielokrotnie ukraińskie stowarzyszenia przedsiębiorców.

Eksport produktów drobiowych – Ukraina otwiera się na nowe rynki

„Żywność ukraińska jest poszukiwana na wszystkichEksport produktow drobiowych 02 kontynentach. Jednocześnie krajowi producenci mają duży potencjał wzrostu i są zainteresowani rozszerzeniem eksportu. O tych kwestiach będziemy rozmawiać z kolegami z właściwych organów Kolumbii ds. warunków sanitarnych, fitosanitarnych i bezpieczeństwa żywności, przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także szefami stowarzyszeń produkcyjnych i przedstawicielami wielkiego biznesu" – powiedziała Vladislava Magaletskaya.

Podczas wizyty planowane są rozmowy obejmujące eksport produktów drobiowych, leków weterynaryjnych, dodatków paszowych, wyrobów cukierniczych, importu produktów roślinnych, owoców i bakalii, ryb i owoców morza z Ukrainy.

Kluczowość tej kwestii została potwierdzona przez wielokrotne apele stowarzyszeń przedsiębiorców o zbadanie i otwarcie tych rynków.

„Wizyta będzie okazją do wzmocnienia współpracy między odpowiednimi agencjami rządowymi obu krajów w zakresie warunków sanitarnych, fitosanitarnych i bezpieczeństwa żywności” – podano.

Warto przypomnieć, że eksport drobiu z Ukrainy plasuje się w czołowej dziesiątce na świecie.

Czytaj też: Eksport mięsa z Ukrainy wzrósł o 21 procent w ciągu 9 miesięcy

agravery.com/fot.Pixabay


Autor: Emilia Gromczak

Gęś domowa jest mało wymagająca w hodowli i odporna na choroby


Autor: Emilia Gromczak

Czubatka polska ma półkolisty czub i częściowo zasłonięte oczy


Autor: Michał Rybka

Spór o ceny. Producenci jaj w Wielkiej Brytanii mają nowego wroga


BULT SMOGOWICZE