PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Drób i jaja / Bioasekuracja z nowymi wymaganiami będzie obowiązywać od maja

Bioasekuracja z nowymi wymaganiami będzie obowiązywać od maja

Autor: Emilia Gromczak 2022-04-21 19:00:00
bioasekuracja

W związku z ptasią grypą bioasekuracja drobiu będzie zawierać nowe wymagania. W życie mają wejść już 7 maja 2022 r. 

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Andrzej Żarnecki przekazał, że 7 maja wejdą w życie nowe wymagania bioasekuracji drobiu, określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 31 marca 2022 r. Do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia, hodowcy powinni przygotować swoje gospodarstwa do obowiązujących wymagań. 

Bioasekuracja drobiu obejmie nowe wymagania

Z dniem 7 maja w życie wejdą nowe wymagania bioasekuracji drobiu. Są one określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Bioasekuracja to podstawowy sposób ochrony zwierząt przed chorobami zakaźnymi. W związku z tym zakazuje się we wszystkich gospodarstwach pojenia drobiu wodą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki oraz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

Ponadto nakazuje się m.in. utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki, zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych, utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków oraz przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu w sposób zabezpieczający przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami, oraz ich odchodami.

bioasekuracja drób

Gospodarstwa prowadzące działalność nadzorowaną

Bioasekuracja jest bardzo ważna. Przestrzeganie wytycznych w bardzo dużym stopniu chroni przed wirusem. Tam, gdzie gospodarstwa prowadzą działalność nadzorowaną, nakazuje się m.in. prowadzenie i przechowywanie przez rok dokumentacji dotyczącej zakupu, przyjęcia i zużycia środków odkażających, terminu wykonania czynności deratyzacji i dezynfekcji oraz daty padnięcia zwierząt i liczby zwłok padłych zwierząt przekazanych do unieszkodliwienia, odkażanie sprzętów i narzędzi używanych do utrzymywania drobiu przed każdym ich użyciem, a jeżeli są używane wyłącznie w danym budynku – co najmniej raz dziennie czy też wdrożenie procedur w zakresie zapobiegania przedostawaniu się dzikiego ptactwa do kurników i miejsc przechowywania paszy i ściółki oraz przeprowadzania deratyzacji i dezynsekcji.

Pamiętajmy również, że hodowcy utrzymujący średniorocznie więcej niż 350 szt., zobowiązani są dodatkowo, do posiadania „Planu bioasekuracji”, podobnie jak ma to miejsce w przypadku hodowców trzody chlewnej.

Sprawdź też: Bioasekuracja gospodarstw z poważnymi zmianami. Musisz to wiedzieć

wir.org.pl/fot.pixabay.com


Autor: Emilia Gromczak

Gęś domowa jest mało wymagająca w hodowli i odporna na choroby


Autor: Emilia Gromczak

Czubatka polska ma półkolisty czub i częściowo zasłonięte oczy


Autor: Michał Rybka

Spór o ceny. Producenci jaj w Wielkiej Brytanii mają nowego wroga


BULT SMOGOWICZE